Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Analýzy detekcie dymu v kamerách s ochranou proti výbuchu: Bezpečnosť tam, kde je to najviac potrebné

| Axis Blog |

Publikované 1. augusta 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_60

Zmiernenie dopravných zápch pomocou riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution

7. marca 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_76

Kybernetická bezpečnosť: Ako zabezpečiť sieťový bezpečnostný systém

16. mája 2022
Axis
canex-blog_docs-image_77

Vplyv AI analytiky a kybernetickej bezpečnosti

23. mája 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_102

Skúmanie toho, čo ponúka panoramatický dohľad Dahua WizMind

17. októbra 2022

Analýzy detekcie dymu v kamerách s ochranou proti výbuchu: Bezpečnosť tam, kde je to najviac potrebné #

„Neexistuje dym bez ohňa“ je príslovie, ktoré väčšina z nás pozná, ale aj jeho doslovný význam má svoju hodnotu: dym je včasným varovaním pred oveľa závažnejším potenciálnym problémom, ak sa rýchlo nerieši.

V akomkoľvek prostredí – od verejných priestorov po sklady, od štadiónov po továrne – je samozrejmé povedať, že samotný dym a požiar, ktorý môže nasledovať, je vážnym rizikom pre ľudský život, nehovoriac o škodách, ktoré môže spôsobiť budovám a ich obsahu.

Ale v prostrediach, kde by aj ten najmenší požiar alebo zdroj vznietenia mohol spôsobiť katastrofálny výbuch, je rýchla reakcia absolútne nevyhnutná. Moderné sieťové kamery v kombinácii s pokročilou analýzou obrazu môžu byť použité na detekciu možných príznakov dymu alebo požiaru v scéne, čím dopĺňajú a poskytujú cenný čas pred detekciou dymu pomocou tradičných metód.

Ďalšia vrstva bezpečnosti #

Malo by sa uviesť, že analytika detekcie dymu zabudovaná do monitorovacích kamier nemôže nahradiť žiadne povinné senzory a alarmy detekcie dymu a požiaru.

Avšak ako ďalšia vrstva zabezpečenia – alebo v oblastiach, kde detekcia dymu a požiaru nie je povinná – môže analytika detekcie dymu (ktorá je tiež schopná odhaliť skoré štádiá požiaru, aj keď je bezdymový) poskytnúť včasné varovanie, ktoré upozorní respondentov na problém dostatočne včas, aby zabránili jeho eskalácii.

Zmiernenie rizika vznietenia #

Kamery s ochranou proti výbuchu (explosion-protected) sú navrhnuté tak, aby zabránili samotnej kamere spôsobiť výbuch okolitého horľavého prostredia. Dáva zmysel, že by mali mať aj pokročilú analýzu, ktorá môže pomôcť identifikovať ďalšie potenciálne zdroje vznietenia čo najskôr. S analytikou detekcie dymu zabudovanou do kamery bol pridaný ďalší rozmer identifikácie rizík.

Príslovia sa stávajú prísloviami, pretože sú založené na základných pravdách – a vidieť dym čo najskôr je najefektívnejší spôsob, ako zabrániť požiaru a škodám, ktoré spôsobí.

X