Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Audio riešenia pre inteligentnejšie a bezpečnejšie mesto

| Axis Blog |

Publikované 13. februára 2020
Axis
canex-blog_docs-image_97

Ako môže video technológia podporiť vyvíjajúci sa priestor mestskej mobility

10. októbra 2022
Axis
canex-blog_docs-image_123

Čo je to inteligentné mesto?

16. augusta 2019
Axis
canex-blog_docs-image_88

Ako zachovať kybernetickú bezpečnosť na všetkých vašich zariadeniach

29. augusta 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_32

Dahua TechMonth (WizMind): Ako inteligentné kamery zvyšujú bezpečnosť v domovoch dôchodcov

29. novembra 2021

Audio riešenia pre inteligentnejšie a bezpečnejšie mesto #

Audio riešenia môžu byť používané ako cenný doplnok, prípadne ako alternatíva k CCTV kamerám alebo iným IoT senzorom a zariadeniam v mestách.

V diskusiách o inteligentných mestách – existujú rôzne typy vstupov na efektívnejšie spravovanie zdrojov mesta – preto je niekedy možné prehliadať úlohu audio systémov. V skutočnosti môže byť zvuk používaný ako cenný doplnok a dokonca ako alternatíva k CCTV monitorovacím systémom alebo iným IoT senzorom a zariadeniam v mestách.

Výber moderného audio systému môže zabezpečiť, aby sa dôležitá komunikácia uskutočňovala v správnom čase, na správnom mieste a s potrebnou kvalitou zvuku, aby občania boli v bezpečí. Tu sú tri základné scenáre, keď moderné audio riešenia môžu prispieť k inteligentnejšiemu a bezpečnejšiemu mestu:

Detekcia zvuku #

Mnoho bezpečnostných incidentov v meste predchádza alebo je vyvolaných nejakým hlukom, napríklad agresívnym správaním a zvýšenými hlasmi, výstreľmi alebo rozbitým sklom. Dnešné audio riešenia dokážu automaticky detegovať a rozpoznať preddefinované zvuky a odoslať výstrahy o možných udalostiach v čase ich výskytu.

Bezpečnostné kamery v kombinácii s funkciami detekcie zvuku môžu byť prínosom pre bezpečnostné systémy pokrývajúce verejné priestory. Kombinácia zvuku a videa môže byť účinným riešením na zistenie a overenie situácie a na umožnenie rýchlej a relevantnej akcie na minimalizáciu následkov.

Núdzové oznámenia #

Každý rok je veľa miest vystavených mimoriadnym situáciám, ako sú prírodné katastrofy. V takýchto situáciách je dôležité informovať občanov čo najskôr a viesť ich, aby boli ľudia v bezpečí. S audio reproduktormi je možné rýchlo a efektívne osloviť ľudí vo vybraných zónach.

Zvukové oznamovacie systémy sú často inštalované na prípravu miest na núdzové situácie. V prípade, že sa niečo stane, je nevyhnutné mať spoľahlivý a funkčný systém. Pri správnom riešení sieťových reproduktorov je stav systému a kvalita zvuku pod úplnou a stálou kontrolou, čo zabezpečuje, že správy sa doručujú tak jasne, ako je v núdzovej situácii potrebné.

Predchádzanie trestnej činnosti #

Mať dostatok zdrojov na udržanie mesta v bezpečí je spoločnou výzvou v mestách po celom svete. Mnoho miest pracuje so systémom video monitorovania, aby monitorovalo mesto a hospodárilo s prostriedkami na presadzovanie práva čo najefektívnejšie. Pomocou videa dokážeme odhaliť trestné činy, ako je prienik do budov alebo zakázaných priestorov, ale v mnohých prípadoch sa polícia alebo strážcovia nedostanú na miesto včas, aby sa zabránilo krádeži alebo vandalizmu.

Implementáciou audio riešenia do systému video monitorovania môže kamera votrelca automaticky upozorniť spustením preddefinovanej výstrayu alebo upozorniť bezpečnostný personál, aby prostredníctvom zvukového systému vydal živé upozornenie priamo votrelcovi. V mnohých prípadoch je tento typ varovania dostatočný, čo bráni potrebe ďalších bezpečnostných opatrení.

Bezpečnosť a ochrana občanov sa často zdôrazňuje ako jeden z najdôležitejších aspektov moderného mesta. Vzhľadom na to, že úrady stále viac hľadajú používanie pripojených technológií na zlepšenie svojich miest, predstavuje kombináciu rôznych senzorov a zariadení, ktoré ponúkajú maximálny potenciál, a zvuk môže hrať ústrednú úlohu.

X