Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Automatická ochrana perimetra rozľahlých areálov zabráni neoprávneným vstupom osôb a zvierat

| Canex Blog |

Publikované 30. mája 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_13

Ktorá panoramatická bezpečnostná kamera kam patrí?

6. septembra 2021
Hanwha
canex-blog_docs-image_27

(De)mýtizovanie najnovších technológií a podmienok kybernetickej bezpečnosti v kamerách založených na IP

8. novembra 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_33

Dahua TechMonth (WizMind): 3 praktické aplikácie monitorovania metadát založených na človeku

6. decembra 2021
Axis
canex-blog_docs-image_66

Používanie sieťového video dohľadu na monitorovanie a riadenie extrémneho počasia

4. apríla 2022

Automatická ochrana perimetra rozľahlých areálov zabráni neoprávneným vstupom osôb a zvierat #

Zavedením systému automatického stráženia, ušetrí spol. STAVEX Nitra až 70% nákladov spojených s ochranou areálu počas siedmych rokov jeho prevádzky.

Umelá inteligencia pomáha strážiť rozľahlý areál spol. STAVEX Nitra. Technológia postavená na spojení termovíznych kamier a umelej inteligencie (UI) prináša viac ako 95%-tnú mieru spoľahlivosti detekcie subjektu pri pokuse o neautorizovaný prechod hranice pozemku.

Subjektom nie je len osoba, ale aj divoké zviera s potenciálom ohroziť chov hospodárskych zvierat prenosom vírusového ochorenia.

Kľúčové výhody:

  • viac ako 95%-tná spoľahlivosť detekcie prekročenia oplotenia
  • až 5 ročná záruka na hlavné prvky systému
  • približne 70%-tná úspora nákladov na strážnu službu
  • automatické odplašenie osôb a divokej zveri
  • dokumentácia a archivácia trestnej činnosti
  • kontrola váženia nákladných vozidiel
  • kontrola čerpania PHM

Ako systém funguje? #

Systém nepotrebuje fyzickú prítomnosť pracovníka strážnej služby (SBS) v areáli spoločnosti, čím šetrí výraznú mieru nákladov na ľudské zdroje. Ľudské zdroje sú v našom prípade zastúpené vzdialeným monitorovaním areálu profesionálnou SBS, ktorá zo systému získa informáciu o narušení perimetra a následne realizuje výjazd na miesto zásahu. Informáciu o mieste narušenia oplotenia posúdi pracovník SBS vďaka prenosu obrazu z kamier s vyznačením miesta narušenia.

Perimeter pozemku je vybavený viacerými technológiami, ktoré na jednej strane detegujú priblíženie subjektu k oploteniu (k virtuálnej línii), na druhej strane psychologicky atakujú narušiteľa a informujú výjazdovú hliadku SBS cez Pult Centrálnej Ochrany (PCO). V neposlednom rade je celý priebeh zdokumentovaný kamerami v štandardnom viditeľnom spektre a ukladaný do archívu pre zabezpečenie dôkazov.

Už v prípade priblíženia osoby alebo zvieraťa k oploteniu areálu systém automaticky, pomocou audiovizuálnych prvkov informuje a atakuje narušiteľa o neoprávnenom vstupe, čim pôsobí psychologicky a odstrašujúco na osobu alebo zver. V drvivej väčšine prípadov, po audiovizuálnom ataku, subjekt plot ani neprekročí.

Kontrolujete váženie a čerpanie PHM? #

Systém je možné prepojiť s ďalšími technológiami. Úspešné je prepojenie kamerového systému na technológie váženia nákladných vozidiel. Užívateľ, teda vedúci pracovník získa komplexnú informáciu o váhe, čase, EČV spolu s videom z priebehu celého procesu priamo do softvéru kamerového systému. Vďaka tomu vie okamžite prekontrolovať všetky váženia realizované počas zvoleného obdobia a skontrolovať, či obsah váženého obsahu zaznamenaný váhou korešponduje s realitou na kamerovom zázname.

Veľmi vydarená je aj implementácia kamerového systému s výdajným stojanom PHM. Prenášame informácie o objeme čerpania PHM, EČV, čase alebo čísla tankovacej (ID) karty. Kontrola celého procesu čerpania PHM kamerami s vysokým rozlíšením dokumentuje pokusy o čerpanie PHM do súkromných bandasiek.

X