Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Čo je to inteligentné mesto?

| Axis Blog |

Publikované 16. augusta 2019
Axis
canex-blog_docs-image_128

Univerzity dnes, inteligentné mestá zajtra

1. augusta 2019
Axis
canex-blog_docs-image_07

Sieťové interkomy: integrovaná súčasť sledovacích riešení

23. augusta 2021
Axis
canex-blog_docs-image_106

QR kódy pre inteligentnú a cenovo efektívnu kontrolu prístupu

24. októbra 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_87

Smerovanie k bezpečnejšiemu svetu AIoT

22. augusta 2022

Čo je to inteligentné mesto? #

Napriek všeobecnému rozruchu okolo „smart city“ inteligentných miest, každodenných titulkoch o nových smart city projektoch, miliardových investíciách vlád po celom svete do tejto oblasti, je často počuť otázku: „Ale čo je vlastne inteligentné mesto?“.

Dnes sa mnohí z nás obracajú na spoločnosť google, aby našli rýchlu odpoveď. Jeden z prvých výsledkov je z Wikipédie, ktorá v súčasnosti inteligentné mesto popisuje ako:

Inteligentné mesto je mestská oblasť, ktorá využíva rôzne typy elektronických snímačov na zhromažďovanie údajov na poskytovanie informácií, ktoré sa používajú na efektívne riadenie aktív a zdrojov.

Iný online slovník definuje inteligentné mesto ako:

Rozvinutú mestskú oblasť, ktorá vytvára udržateľný hospodársky rozvoj a vysokú kvalitu života tým, že vyniká vo viacerých kľúčových oblastiach ekonomiky, mobility, a životného prostredia.

Existuje široká škála definícií pre to „čo robí inteligentné mesto inteligentným“. Ako ukazuje nasledujúci diagram, existuje veľa potenciálnych faktorov, ktoré môžu prispieť k tomu, že mesto sa považuje za „inteligentné“.

Žiadna univerzálna definícia #

India je jednou z krajín, ktorá prijala národný program pre inteligentné mestá. Vláda v Indii si pri odpovedi na otázku „čo je inteligentné mesto“ zvolila skromný a objektívny prístup. Uvádza: „Odpoveď je, že neexistuje všeobecne prijateľná definícia inteligentného mesta. Znamená to rôzne veci pre rôznych ľudí. Konceptualizácia inteligentného mesta sa líši v závislosti od krajiny a aj samotného mesta. Závisí od úrovne rozvoja, ochoty meniť a reformovať, zdrojov a obyvateľov mesta.

Šesť kľúčových cieľov inteligentných miest #

Takže namiesto toho, aby sme hovorili o inteligentnom parkovisku, inteligentnej zdravotnej starostlivosti, inteligentnom poľnohospodárstve, inteligentnej doprave, inteligentnej štátnej správe, inteligentnej energii alebo inteligentnej inteligencii, môžeme sa pozrieť na to, ako sú iniciatívy inteligentných miest zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých z nasledujúcich cieľov:

  • Efektivita služieb – optimalizovať využívanie verejných zdrojov a zabezpečiť vysokú úroveň služieb občanom.
  • Udržateľnosť – rozvíjať mesto s veľkým dôrazom na vplyv na životné prostredie.
  • Mobilita – umožniť občanom, pracovníkom a návštevníkom jednoducho sa pohybovať v meste, či už pešo, bicyklom, autom, verejnou dopravou atď.
  • Bezpečnosť a ochrana – zlepšiť bezpečnosť verejnosti v každodennom živote ako aj pripravenosť na mimoriadne udalosti a katastrofy.
  • Hospodársky rast – prilákať podniky, investorov, občanov a návštevníkov.
  • Reputácia mesta – neustále zlepšovať obraz a reputáciu mesta.

Úspešné projekty inteligentných miest, bez ohľadu na ich hlavné ciele, pomôžu mestám priblížiť sa ku konečnému cieľu, zlepšiť celkovú kvalitu života.

Technologické základy inteligentného mesta #

Projekty inteligentného mesta tiež zdieľajú tri spoločné technologické základy – snímače IoT, konektivitu a údaje. Snímače sú reprezentované akýmkoľvek pripojeným zariadením, ktoré dodáva informácie do siete. Konektivita sa poskytuje prostredníctvom pevných alebo bezdrôtových sietí a dáta predstavujú ukladanie, analýzu a prezentáciu údajov v reálnom čase a historických údajov. Spojením týchto troch základných kameňov je mestám poskytovaná silná platforma pre nové a účinnejšie spôsoby vytvárania lepšieho priestoru pre život. To dokazujú tieto možností využitia systémov inteligentného mesta:

Inteligentné odpadové hospodárstvo #

Kontajnery na odpadky sú vybavené snímačmi, ktoré umožňujú obslužnej spoločnosti vedieť, ako sú plné. Zberné trasy sú automaticky optimalizované na základe skutočných potrieb.

Inteligentné parkovacie riešenia #

Snímače sledujú dostupné parkovacie miesta. Dostupné možnosti parkovania sú prezentované vodičom buď prostredníctvom digitálnych značiek pozdĺž ciest, alebo prostredníctvom mobilných aplikácií, takže ľahko nájdu najlepšiu možnosť parkovania.

Systémy inteligentnej automatizácie budov #

Napr. automaticky prispôsobia vykurovanie a vetranie na úroveň obsadenosti a zabezpečia vypnutie svetla, keď nikto nie je v miestnosti.

Inteligentné verejné bezpečnostné riešenia #

Rôzne snímače a pripojené kamery umožňujú orgánom činným v trestnom konaní a ostatným zložkám integrovaného záchranného systému, aby efektívne reagovali a riešili incidenty a mimoriadne situácie.

Záver #

X