Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Projekty Kamerový Systém pre DAC Dunajská Streda

| Canex Projekty |

odovzdané

Projekt

Kamerový Systém pre DAC Dunajská Streda

Cieľom kamerového systému na štadióne DAC Dunajská Streda bolo, zjednodušene povedané, splniť podmienky na prevádzkovanie štadióna dané zákonom.

Klient

FC DAC 1904 Dunajská Streda

Kategória

Riešenie na mieru

Dátum

Máj 2017

Misiou bolo splniť podmienky na prevádzkovanie štadióna dané zákonom. Príslušný zákon popisuje použitie kamerového systému najmä na potreby:

  • Zdokumentovania agresívneho správania sa návštevníkov
  • Poskytnutia informácií pre databázu v čo najvyššej kvalite
  • Prepojenia identifikačného (turnikety) a monitorovacieho (kamery tribún a okolia štadióna) systému
  • A zároveň má svojou existenciou a účinným vyhľadávaním agresívneho správania odradzovať od tejto činnosti

Zápas a Tréning

Kamerový systém môže byť využitý aj pre potreby trénerov. Každé kamerové hniezdo nad hľadiskom, ktoré sleduje protiľahlú tribúnu je vybavené otočnou (PTZ) kamerou.

Tieto otočné kamery je možné natočiť do požadovaných pozícií podľa potreby. Je teda možné snímať napríklad hraciu plochu tak, aby ju celú pokrývali, alebo je možné aj individuálne nastavenie kamier na požadované scény napr. tréning rohových kopov, streľba priamych kopov alebo rozohrávok a pod.

Kamery je možné nastavovať a sledovať aj na mobilnom zariadení, optimálne na tablete. Tento režim je určený najmä trénerovi a asistentom. Záznam z tréningu potom môže byť použitý na jeho vyhodnotenie prípadne na jednoduchú analýzu.

Údržba štadióna

Podobným spôsobom ako pri tréningovom režime je možné online alebo zo záznamu kontrolovať kosenie alebo zavlažovanie trávnika.

Všetky tieto funkcie máme odskúšané a sú realizovateľné s minimálnymi nákladmi, a čo je dôležité, dajú sa aktivovať aj postupne podľa potrieb investora. Systém EYRIE je našim pôvodným produktom a teda nie je problém po dohode zaintegrovať doňho ďalšie funkcie zvyšujúce jeho využiteľnosť a atraktivitu pre investora.

Systém Eyrie

Riešenie vychádza z praktických skúseností s prevádzkou systému cWATCH Stadium na slovenských štadiónoch, ktorý bol postupným vývojom zlepšovaný a tiež bolo zjednodušované jeho ovládanie. Unifikáciou overených komponentov sme vytvorili modulárne riešenie vhodné pre všetky typy tribún a štadiónov, ktoré sa jednoducho inštaluje aj prevádzkuje. Rovnako sa jednoducho vieme prispôsobiť aj požiadavke na vyššie minimálne rozlíšenie.

Tento systém je navrhnutý tak, aby rozlíšenie kamier nebolo nižšie ako 150 pixelov na meter na tribúnach a vo všetkých priestoroch štadióna. Pri tejto hodnote ešte nie je možné jednoznačne identifikovať človeka, ale vzájomnou spoluprácou kamier na tribúnach a v turniketoch so softvérom, je možné vo veľmi krátkom čase identifikovať „páchateľa”.

Veľmi dôležitým parametrom je aj rýchlosť snímania, ktorá musí byť 15-20 snímok za sekundu. Vychádza to z našich dlhoročných skúseností so spracovávaním incidentov na štadiónoch, kde dochádza k rýchlym dejom, ktoré musia byť spoľahlivo zachytené ako dôkaz. Na zvýšenie úrovne identifikácie návštevníkov by mali byť kamery, ktoré sú v turniketoch, prepojené s kamerovým systémom. V sporných prípadoch slúžia ako doplnková informácia pre lepšie identifikovanie páchateľa a/alebo ako kvalitný zdroj informácií pre off-line rozpoznávanie tvárí.

Náš systém potláča nedostatky pevných a otočných kamier. Pevné kamery sa nedokážu použiteľne zamerať na problémovú situáciu a otočné sa zase, ako naschvál, pozerajú väčšinou opačným smerom a ich obsluha je zdĺhavá. Kompromisom, ale v našom prípade zlepšujúcim kvalitu celého riešenia, je účinne a jednoducho prepojiť ovládanie otočných kamier s informáciami, ktoré poskytujú kamery pevné. Vytvorili sme kamerové hniezdo (EYRIE = sokolie hniezdo), ktoré s potrebným rozlíšením pokrýva zvolený priestor a v čase menšom ako sekunda poskytne detail tváre želanej osoby.

EYRIE systém bol vytváraný špeciálne pre použitie na štadiónoch, nie je to len prispôsobený Video Management Software (VMS) používaný v bezpečnostných monitorovacích systémoch. Svojím princípom je systém EYRIE jednoduchý. Spojením obrazov pevných kamier vytvárame panorámu a pozíciu každého bodu tejto panorámy priradíme otočnej kamere. Vytvorí sa tak množina virtuálnych prepozícií, pomocou ktorých je otočná kamera veľmi rýchlo ovládateľná. Najväčší dôraz sme kládli na jednoduchosť obsluhy.

Preto v EYRIE systéme neexistujú pevné prepozície kamier, ktoré by si musel operátor pamätať. V EYRIE systéme nepoužívame pákové ovládače (joysticky), pretože ovládanie kamier nimi je pre naše potreby príliš pomalé a naviac veľmi nepresné. Dôležité je aj správne rozmiestnenie kamier na obrazovkách. Na obrázku 3 je vidieť, že zobrazenie na monitoroch presne kopíruje realitu, ktorú operátor vidí, keď mierne zakloní hlavu.

Operátorovi stačí len prstom označiť problémovú oblasť a príslušná kamera danú oblasť zobrazí v najvyššom možnom rozlíšení. Pre operátora je to prirodzené, ľahko pochopiteľné a preto sa doba na zaškolenie obsluhy systému ráta na minúty.

Spojením logického a prehľadného rozmiestnenia kamier na monitoroch, ich ergonomickým umiestnením a dotykovým ovládaním, dosahujeme výnimočne krátke časy pri získavaní obrazových dôkazov. Do záznamu je automaticky vložený príznak času a operátor len zvolí typ udalosti. Z týchto údajov je potom možné veľmi rýchlo vyhľadať a spätne analyzovať samotnú udalosť a aj to, čo jej predchádzalo. Spôsob a rýchlosť ovládania je najlepšie vidieť v klipe zo štadióna na Pasienkoch, realizovaného už v roku 2009.

Podrobný popis systému je dosť rozsiahly, ale všetky smerujú k:

  • Veľmi rýchlemu vyhľadaniu problematickej osoby
  • Zdokumentovaniu konania danej osoby
  • Jednoduchému a rýchlemu exportu záznamov na prenosné médium pre potreby polície, ešte počas zápasu, alebo do niekoľkých minút po jeho skončení

Popis riešenia

Pre prvú fázu rekonštrukcie štadióna sú kamery tribún rozdelené do 2 hniezd EYRIE s horizontálnym rozlíšením 20 000 pixelov a pokrývajú tribúny minimálnym rozlíšením 150 pixelov/meter. Kamerové hniezda EYRIE sú umiestnené na rohoch tribún, čo nie je ideálne z hľadiska rozpoznávania tvárí, ale jediné zatiaľ možné umiestnenie. Každé hniezdo obsahuje otočnú 2K kameru s rozlíšením cez 310 px/m v najvzdialenejšom bode.

Pokrytie tribún

Tribúnove kamery sú doplnené o kamery pre vnútornú promenádu, vomitoriá a priestory turniketov. Aj v týchto priestoroch zachovávame úroveň rozlíšenia minimálne 150 px/m.

Pokrytie vnútornej promenády a vomitórií

Okrem kamier v pokladniach bolo odporúčané pokryť aj priestory pred turniketmi a pokladňami, kde dochádza k častým incidentom.

Dátová infraštruktúra

Logika infraštruktúry je založená na vybudovaní hlavného rozvádzača ako centrálneho uzla infraštruktúry, miesta pre umiestnenie záznamových serverov a prípojného bodu pre monitorovacie centrum a podružných rozvádzačov na pripojenie kamier na tribúnach, v priestoroch dostupných pre verejnosť, pokladniach a kamier na turniketoch.

Prepojenie medzi hlavným a podružným rozvádzačom je realizované pomocou optického okruhu pre každý rozvádzač samostatne. Dôvodom je zabezpečenie vysokej dostupnosti pripojenia, o ktorú sa postarajú na to určené aktívne sieťové prvky.

Optická kabeláž je mimo riešenia kamerového systému, ktorý sa pripája až na ukončené distribučné boxy v jednotlivých miestach. Umiestnenie podružných rozvádzačov bolo zvolené s ohľadom na dostupnosť a dosah metalickej kabeláže k požadovaným miestam pokrytia kamerovým systémom a teda v tesnej blízkosti kamerových hniezd EYRIE.

Pripojenie kamier ako aj monitorovacieho centra je realizované pomocou metalickej kabeláže z najbližšieho rozvádzača. Pri návrhu bola zohľadnená požiadavka na efektívny prenos dát. Metalická kabeláž zabezpečuje prenos dát, ako aj napájanie kamier pomocou technológie PoE.

Samotná kabeláž je ukončovaná až v kamerách z dôvodu vyššieho zabezpečenia pripojenia jednotlivých koncových prvkov. Pri vedení optickej aj metalickej kabeláže je uvažované s využitím existujúcich slaboprúdových trás s dostatočnou kapacitou, odstupom od ostatných elektrických vedení, ako aj sťaženou dostupnosťou pre návštevníkov štadióna.

X