Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Projekty Kamerový Systém pre Národné Tréningové Centrum v Poprade

| Canex Projekty |

odovzdané

Projekt

Kamerový Systém pre Národné Tréningové Centrum v Poprade

Ak má byť kamerový systém na štadióne úspešný, musí byť problémová osoba bez pochýb priradená k incidentu a to najlepšie ešte počas samotného podujatia.

Monitorovací podsystém preto musí mať také parametre, aby vedel osobu bezpečne rozpoznať, a ak to situácia umožňuje, aj identifikovať.

Klient

SFZ

Kategória

Riešenie na mieru

Dátum

Október 2014

Národné tréningové centrum Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Poprade slúži reprezentačným mužstvám SR vo všetkých vekových kategóriách a je vhodné aj na organizáciu sústredení alebo kvalifikačných, či priateľských zápasov.

Štadión ponúka nadštandardné podmienky so špičkovým servisom vrátane moderných konferenčných miestností. V rámci rekonštrukcie bolo potrebné riešiť aj kamerový systém.

SFZ poznal kamery Axis, Samsung a riešenie spoločnosti Canex s kamerovými hniezdami, ktoré použili na bratislavskom štadióne Slovan.

Zákon určuje minimálne rozlíšenie 100px na meter v celej monitorovanej oblasti na štadióne a v jeho bezprostrednom okolí, čo je ale nedostatočné na účely identifikácie.

Canex preto využil kombinovaný systém s použitím viacerých kamier v jednom mieste s prídavnou PTZ, čím získali s menším počtom kamier rozlíšenie viac ako 500px na meter pri minimálne 10 fps.

Použitý obslužný softvér cWatch unikátneho ovládania otočných kamier Axis z vlastného vývoja Canexu bol overený pri viac ako tisícke inštalácií.

Celé ovládanie systému Canex Eyrie System má vysoko intuitívne rozhranie postavené na dotykových displejoch.

Už po troch minútach zvládne obsluhu Canex Eyrie System každý, kto má aspoň jeden prst. Operátorovi stačí ukázať na konkrétne miesto v širšom zábere a prakticky okamžite získa detailný záber.

Systém slúži ako preventívny nástroj a je možné prepojiť ho aj s ďalšími. Aktuálne je napr. kamerový systém prepojený s informačnou tabuľou a veľkoplošnou obrazovkou pre návštevníkov.

Zároveň je možné ho využívať aj v rámci tréningového procesu, kde sa mimo zápasov dajú pohyblivé kamery nasmerovať na konkrétne miesta hracej plochy a je možné ich využiť na záznam tréningov alebo monitorovanie údržby.

Zákazník tak v cene bezpečnostného riešenia požadovaného zákonom, získava „zadarmo“ aj ďalšie prídavné funkcie.

X