Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Projekty Kamerový Systém pre Spoločnosť OSPRA

| Canex Projekty |

odovzdané

Projekt

Kamerový Systém pre Spoločnosť OSPRA

Zadaním bolo vytvorenie systému, ktorý by spĺňal viaceré podmienky. Systém bol vytváraný vo viacerých pobočkách a bol vytvorený tak, aby jeho rozšírenie bolo čo najjednoduchšie.

Zároveň systém mal byť schopný pracovať v náročných podmienkach pracovného prostredia.

Klient

Ospra Invest spol s.r.o.

Kategória

Video dohliadací systém pre bezpečnosť a výrobu

Dátum

September 2016

Spoločnosť Ospra Invest, spol. s.r.o. vznikla pod názvom Ospra Plastik, spol. s.r.o. v roku 1990. Hlavným výrobným programom spoločnosti je spracovanie polyetytlénu PE – HD a PE – LD vo forme fólií, hadíc, polohadíc, vriec a sáčkov. Okrem spracovania polyetylénovej fólie je činnosťou spoločnosti aj spracovanie výrobného odpadu z čistého polyetylénu formou recyklácie. Výsledkom činnosti tejto spoločnosti je to, že polyetylénový odpad sa môže opäť zaradiť do výrobného programu.

Spoločnosť Ospra požadovala vytvorenie kamerového systému s možnosťou jeho prípadného rozšírenia. Funkciou kamerového systému nemalo byť len zvýšenie bezpečnosti monitoringom priestorov, ale aj sledovanie plynulosti prevádzky. To malo byť zabezpečené na viacerých prevádzkach. Riešením mal byť systém, ktorý by okrem bezpečnosti umožňoval čo najrýchlejšie dohľadanie poruchového miesta a zistenie príčiny v prípade zastavenia výrobného procesu. Spoločnosť Canex, s.r.o. splnila požiadavky zadania, pričom navrhla riešenie vytvorené pomocou IP kamerového systému, ktorý pozostával zo zariadení značiek Axis a Wisenet Samsung, pričom tieto technológie prispôsobila podmienkam prostredia.

Od doby prvej inštalácie boli vykonané ďalšie doplnenia kamerového systému. Vytvorený kamerový systém je kombináciou zariadení značiek Axis a Wisenet Samsung. Hlavnou riadiacou jednotkou kamerového systému je VMS softvér cWatch, ktorý je vyvinutý priamo spoločnosťou Canex.

Realizácia požadovaného systému si vyžadovala riešenie, ktoré bude zohľadňovať podmienky špecifického pracovného prostredia. V tomto prípade bolo potrebné využiť zariadenia, ktorých funkčnosť nebude narušená náročným prostredím. Problémovou vlastnosťou prostredia bola hlavne vysoká prašnosť, ktorá je spôsobená procesom výroby.

Ako riešenie boli zvolené IP kamery, ktoré dosahujú dostatočné prachotesné špecifikácie. Problematickejším prvkom boli zobrazovacie a riadiace jednotky, ktoré nie sú štandardne stavané do takýchto podmienok.

Vytvorený systém pozostával z viacerých zobrazovacích jednotiek. Tieto jednotky okrem toho, že museli byť umiestnené na konkrétne požadované miesta, tak museli byť odolné voči vplyvom daného prostredia, tak ako aj riadiaca jednotka. Na zabezpečenie tejto požiadavky boli vytvorené špeciálne konzoly, ktoré poskytli zobrazovacím jednotkám a riadiacej jednotke túto ochranu.

Vytvorený systém splnil požiadavky investora a o jeho spokojnosti svedčí aj následná ďalšia spolupráca, kedy opäť zvolil riešenia od spoločnosti Canex. Zvolením tohto riešenia, postaveného na báze IP zariadení, investor získal systém, ktorý dokáže zvládať aj náročné prašné prostredie a zároveň je ľahko rozšíriteľný o ďalšie potrebné časti.

Ďalším možným krokom by mohlo byť implementovanie analytických funkcií do kamerového systému, ktoré by zvýšili bezpečnostnú stránku, prípadne aj zlepšili kontrolu výrobného procesu a v ňom vznikajúce poruchy.

Vytvorený systém pracuje vo výrazne prašnom prostredí, pričom nie len samotné kamery, ale aj riadiace a zobrazovacie jednotky sú vystavené týmto podmienkam.

X