Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Projekty Kamerový systém pre Tatry Mountain Resorts

| Canex Projekty |

odovzdané

Projekt

Kamerový Systém pre Tatry Mountain Resorts

Zadaním pre partnera bolo vybudovať flexibilný kamerový systém pre ochranu majetku a marketingové účely TMR.

Kamerový systém bolo potrebné integrovať do existujúcej dátovej infraštruktúry s možnosťou rýchleho rozširovania, centrálnou správou a s prístupom pre oprávnených používateľov a aplikačné systémy.

Klient

MVSR

Kategória

Softvér na mieru

Dátum

Október 2014

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Vybudovanie kvalitného a flexibilného kamerového systému zadalo vedenie spoločnosti svojmu IT oddeleniu, ktoré malo za úlohu vybrať dodávateľa kvalitnej technológie s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti integrácie IP kamier a poskytujúcim lokálny nadštandardný support. Podmienky splnila spoločnosť CANEX, spol. s r. o. s IP kamerami značky Axis a softvérovým riešením značky WatchSystem.

Rôznorodosť prostredia a použitia kamerového systému vylučovala inštaláciu jednotného typu kamier. Testovacia fáza pomohla určiť vhodnosť konkrétnych modelov pre zvolené prostredie a finálny výber zastúpilo až 11 typov kamier Axis. Pre marketing boli v podobe web kamier inštalované AXIS P5534/-E a AXIS P1344-E. Ochrana objektov a lanových dráh je zastúpená modelmi AXIS M3114-VE (-R), AXIS P3353, AXIS P3363-VE, AXIS P3364-VE, AXIS M1113/-E a AXIS Q6034-E. Celkový počet kamier inštalovaných v prvej fáze presiahol 130 ks.

Všetky kamery boli zapojené do už existujúcej infraštruktúry, napájané cez PoE, resp. High PoE. Súčasťou riešenia boli aj záznamové zariadenia cWatch NVR a pre existujúce servery bola doinštalovaná len softvérová verzia cWatch Pro.

Kamerový systém spĺňa predstavy investora, funguje spoľahlivo v rôznych prostrediach a umožňuje jednoduché a rýchle rozširovanie v existujúcej dátovej infraštruktúre a tým aj jeho správu IT oddelením. Ďalším možným krokom je posilnenie marketingového a prevádzkového využitia kamier s použitím inteligentných algoritmov pre získanie špecifických informácií o návštevnosti jednotlivých stredísk.

V projekte bolo niekoľko zaujímavých a jedinečných prostredí, v ktorých boli kamery Axis inštalované. Spoločnosť TMR prevádzkuje lanovku na druhé najvyššie položené miesto v Slovenskej republike, na Lomnický štít. Inštaláciou vo výške viac ako 2.633 m nad morom sa stala kamera AXIS Q6034-E najvyššie položenou bezpečnostnou kamerou v Slovenskej republike. Ďalšou zaujímavosťou je vysoká stabilita, odolnosť a plná funkčnosť kamier v špecifickom horskom prostredí. V tomto prostredí je technológia vystavená celkovo náročnému nepriaznivému počasiu, častým búrkam (a aj víchriciam), bleskom, extrémnym teplotám a pod. To sa netýka len kamier na Lomnickom štíte, ale napríklad aj na nízkotatranskom vrchole Chopok, ktorý patrí medzi jeden z najveternejších vrcholov v strednej Európe.

X