Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Kamery s označením Explosion-Protected, Explosion-Proof a Flame-Proof: Aký je medzi nimi rozdiel?

| Axis Blog |

Publikované 2. mája 2022
Axis
canex-blog_docs-image_20

Aké faktory by ste mali zvážiť pre optimálny výkon analýzy videa?

4. októbra 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_33

Dahua TechMonth (WizMind): 3 praktické aplikácie monitorovania metadát založených na človeku

6. decembra 2021
Axis
canex-blog_docs-image_86

Používanie sledovacej technológie na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti na letiskách

15. augusta 2022
Axis
canex-blog_docs-image_02

Nepodceňujte šedú eminenciu kamerových systémov: Ako vybrať platformu pre videomonitorovanie?

12. júla 2021

Kamery s označením Explosion-Protected, Explosion-Proof a Flame-Proof: Aký je medzi nimi rozdiel? #

Kamery so stupňom ochrany: Explosion-Protected • Explosion-Proof • Flame-Proof. Aký je medzi nimi rozdiel?

Je pravda, že technologický priemysel môže byť hrozný pri vytváraní žargónu, ktorý sa zdá byť navrhnutý tak, aby skôr zmiatol, než aby priniesol jasnosť. V našom sektore sa často pýtame na otázku: „Aký je rozdiel medzi kamerami s označením explosion-protected, explosion-proof a flame-proof?”

Po pravde, odpoveď je: „Nie veľmi.“ Všetky tri pojmy v podstate znamenajú to isté a popisujú kamery, ktoré sú navrhnuté tak, aby zmiernili riziko, že samotná kamera spôsobí výbuch.

Jasnosť, nie zmätok v ochrane proti výbuchu #

Vieme pochopiť zmätok. Pojem „Explosion-Proof“ by mohol byť nesprávne chápaný ako kamera navrhnutá tak, aby odolala výbuchu a zostala v prevádzke, ak by k nemu došlo (a podobne „Flame-Proof“ by mohol riskovať podobné nedorozumenie). Ale vzhľadom na rozdiel v typoch a rozsahu výbuchov a požiarov by to bolo neuveriteľne ťažké zaručiť. Navyše, aj keby bola kamera schopná odolať výbuchu, bez ohľadu na to, na čo bola namontovaná, nemusí, čo by do istej miery negovalo výhodu.

To je dôvod, prečo sa v spoločnosti Axis používa termín kamera chránená proti výbuchu (Explosion-Protected).

Prevencia explózie #

Prostredia, kde existuje skutočné riziko výbuchu, sú pravdepodobne bežnejšie, než by ste si mysleli. Od sektora ropy a zemného plynu po poľnohospodárstvo a výrobu potravín; od priemyselných chemikálií po drevo, nebezpečné prostredia, kde si riziko vznietenia horľavých kvapalín, plynov a prachu vyžaduje neustály dohľad a monitorovanie.

V takýchto prostrediach môže dôjsť k výbuchu, keď sa zdroj vznietenia stretne s horľavou látkou a iskra z akéhokoľvek elektronického zariadenia by mohla potenciálne spôsobiť katastrofický výbuch. Preto sú kamery chránené proti výbuchu (explosion-protected kamery) uzavreté v odolných krytoch, zvyčajne vyrobených z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka, ktoré sú certifikované na ochranu pred akoukoľvek iskrou vyžarovanou z kamery.

Tu môže prísť k ďalšiemu nepochopeniu bezpečnostnej terminológie. Pojem „intrinsic safety“ sa často používa, keď sa hovorí o zariadeniach chránených proti výbuchu. Úplný výraz – „Ex i Intrinsic Safety“ – sa vzťahuje na špecifický prístup ochrany proti výbuchu, pri ktorom je elektrická energia v zariadení obmedzená na úroveň nižšiu, než je úroveň, ktorá by mohla spôsobiť iskrenie alebo obmedziť teplo v zariadení. Typicky sú však monitorovacie kamery príliš zložité a vyžadujú príliš veľa energie na použitie takéhoto prístupu. V týchto prípadoch je „Ex d“ prístupom k ochrane pred výbuchom, kde ochranu poskytuje kryt zariadenia.

Myslíme si, že je nepravdepodobné, že priemysel kamerového dohľadu začne používať našu terminológiu chránenú proti výbuchu (explosion-protected) ako globálny štandard, keďže geografická poloha ovplyvňuje používanú terminológiu. National Electrical Code definuje nevýbušnosť (explosion-proof) ako termín používaný v Severnej Amerike, zatiaľ čo ohňovzdornosť (flame-proof) je termín používaný v systéme IECEx (a teda v smernici ATEX v Európskej únii). Na čom sa však všetci zhodneme je, že lepšie pochopenie výhod zariadení s ochranou proti výbuchu môže byť len pozitívom.

X