Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

| Canex Podpora |

Publikované 11. októbra 2022

P-Iris funkcia #

Každý kto sa aspoň trochu pohybuje vo svete bezpečnostných kamier zrejme už počul výraz DC-Iris. Odborníkov snáď neurazím keď jednou vetou vysvetlím o čo približne ide. Je to automatické riadenie clony v objektíve v závislosti na množstve svetla dopadajúceho na snímací prvok kamery.

Hĺbka ostrosti #

Kamera môže automaticky „prižmúriť“, keď má priveľa svetla a naopak „otvoriť oči“ ak má svetla málo. Tato veľmi užitočná funkcia P-iris však zo sebou nesie aj jednu nie veľmi chcenú vlastnosť – zmenu hĺbky ostrosti. Hĺbka ostrosti alebo skratkou DOF(Depth of Field) je práve tá časť obrazu, ktorá je správne zaostrená a je priamo závislá na zaclonení objektívu. Čím je objektív viac zaclonený tým má väčšiu hĺbku ostrosti, teda hlbšiu alebo dlhšiu oblasť v ktorej je všetko správne ostré.

Používame to nevedomky všetci ale najmä my ktorí potrebujeme na čítanie nejakú podpornú optiku. Akonáhle nevieme niečo prečítať prižmúrime oči a písmo je zrazu ostrejšie. Oko sa zaclonilo zvýšila sa hĺbka ostrosti a písmo zázračne dostalo ostrejší obrys. Ale ak prižmúrime ešte viac cely obraz sa nám rozostrí, vzniká difrakcia. Náš mozok si s rozmazaním obrazu poradí, odcloní oko a optimalizuje kvalitu obrazu. Horšie je to už s kamerou, s clonou pracuje automaticky a má na rozdiel od nás veľmi slabý procesor na to aby posúdila čo je v obraze podstatné.

Riadenie clony #

DC (Direct Control) riadenie clony pri bezpečnostných kamerách neumožňuje kamere vedieť presnú pozíciu clony, ktorá je však potrebná pre optimalizáciu kvality obrazu. Spoločnosť Axis chcela túto situáciu vyriešiť a našla partnera v japonskej firme Kowa. Spoločne vyvinuli riešenie, objektív s clonou P-Iris, ktorý využíva krokový motor na presné riadenie otvorenia clony. P-Iris je skutočne inovatívne riešenie ktoré umožňuje najmä megapixelovým kamerám podávať optimálny výkon pri všetkých svetelných podmienkach. Megapixelová kamera má obecne menšie pixely ako kamera s VGA rozlíšením, využije P-Iris k vytváraniu ostrejších snímok aj v horších svetelných podmienkach.

Kamera bez funkcie P-Iris #

Objektív P-Iris spolupracuje so softvérom sieťovej kamery a automaticky nastavuje optimálnu pozíciu clony. Obraz je ostrejší, s lepším kontrastom a najmä hĺbkou ostrosti. Dobrá hĺbka ostrosti, keď sú objekty v rôznej vzdialenosti od kamery zaostrenésúčasne, je dôležitá pri videodohľade dlhých chodieb alebo parkovísk. Pri veľmi jasnom počasí P-Iris obmedzuje uzavretie clony a zabraňuje tak vyššie spomenutej difrakcii na ktorú sú megapixelové kamery citlivé. P-Iris objektív rieši aj nemenej dôležitý opačný prípad, keď sa clona v objektíve typu DC-Iris úplne otvorí a hĺbka ostrosti sa zmenší natoľko, že väčšia časť snímanej scény bude neostrá.

Zjednodušene sa dá kamera s objektívom P-Iris pripodobniť fotoaparátu v režime priority clony, keď sa automaticky mení len expozičný čas. Nie je to úplne presné ale vystihnutie kvality výsledku to bude postačovať.

X