Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Podpora Nástroje WAVE: Automatické prepnutie kamery

| Canex Podpora |

Publikované 12. októbra 2022

WAVE: Automatické prepnutie kamery #

Automatické prepnutie kamery (Automatic Camera Failover) je funkcia vo WAVE, ktorá umožňuje systémovým serverom automaticky sa obnoviť, keď dôjde k výpadku napájania alebo výpadku siete na serveri Server v systéme.

Jeden server dokáže spracovať maximálne 128 kamier. Ak napríklad Server aktívne nahráva 64 kamier, môže fungovať ako Failover Server až pre 64 ďalších kamier z iných Serverov v Systéme.

Aktivácia pri zlyhaní trvá približne 1 minútu v prípade výpadku siete alebo napájania.

Ak chcete povoliť automatické prepnutie kamery pri zlyhaní na serveri #

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na server na paneli prostriedkov a vyberte položku Nastavenia servera
 • V dialógovom okne Nastavenia servera začiarknite políčko Povoliť záložné
 • Zadajte maximálny počet vybraných serverov, ktoré dokáže spracovať (maximálne 128 na procesoroch Core i3 alebo vyšších, maximálne 12 na procesoroch ARM)
 • Kliknite na tlačidlo OK
 • Ak chcete pridať ďalšie záložné servery v rovnakom systéme, zopakujte vyššie uvedené kroky pre každý server

Nastavenie priority prepnutia pri zlyhaní #

 • V dialógovom okne Nastavenia servera kliknite na Priorita pri zlyhaní
 • Priraďte každému fotoaparátu hodnotu vysokej, strednej alebo nízkej priority
 • Failover pre systémové kamery sa bude riadiť priradenými prioritami Vysoká, Stredná, Nízka priorita.
 • Failover priradí kamery prvému dostupnému Failover serveru rozpoznanému systémom
 • Tento postup zopakujte pre všetky fotoaparáty, ktoré by mali mať prioritu
 • Kliknutím na OK použijete zmeny
X