Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Podpora Zabezpečovacie systémy EZS – Elektrické zabezpečovacie systémy

| Canex Podpora |

Publikované 11. októbra 2022

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) #

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) slúžia k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri neoprávnenom vstupe do objektu a pri nedovolenom zásahu do systému EZS. Samotnú detekciu narušenia chráneného objektu vykonávajú pasívne infračervené detektory rôzneho prevedenia a pasívne detektory rozbitia skla.

Ústredňa EZS vyhodnocuje signály z týchto detektorov a aktivuje poplachové výstupy pri narušení. Systém sa zapína do stráženia a vypína zadaním kódu z pripojenej klávesnice. Signalizácia narušenia môže byť lokálna ( siréna ) alebo sa poplachová správa prenáša cez automatický telefónny volač na určené telefónne čísla, prípadne cez komunikačné zariadenie na stredisko registrovania poplachov so stálou službou. Systém po doplnení o rádiový prijímač a tlačidla priameho napadnutia môže signalizovať aj ohrozenie osôb.

Možnosti ovládania týchto zabezpečovacích systémov sú pomocou klávesnice alebo bezdrôtovo, kartou, biometricky, mobilným telefónom alebo cez internet. Ponúkame vonkajšie detektory, obvodové ochrany perimetrov typu infra / mikrovlna / laser. Zaisťujeme tiež ochranu parku alebo ochranu tovaru a materiálu. Ohlásenie poplachu je možné lokálne, prenosom cez telefónnu linku, na mobilný telefón alebo cez internet priamo na bezpečnostnú službu na zabezpečenie včasnej zásahu.

Vyššie uvedené navrhujeme, zrealizujeme a poskytneme aj pozáruční servis.

X