Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články QR kódy pre inteligentnú a cenovo efektívnu kontrolu prístupu

| Axis Blog |

Publikované 24. októbra 2022
Axis
canex-blog_docs-image_129

Audio riešenia pre inteligentnejšie a bezpečnejšie mesto

13. februára 2020
Hanwha
canex-blog_docs-image_05

Hanwha Techwin uvádza na trh päť kamier AI série P s rozlíšením 2MP

9. augusta 2021
Axis
canex-blog_docs-image_01

Nová vysokorýchlostná PTZ kamera Axis: 31x optický zoom, skvelý obraz v tme a ochrana pred kyberútokmi

5. júla 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_96

Koľko toho viete o PTZ kamerách?

3. októbra 2022

QR kódy pre inteligentnú a cenovo efektívnu kontrolu prístupu #

Kódy QR*, ktoré boli vytvorené v polovici 90-tych rokov 20. storočia, sa v posledných rokoch stali čoraz dôležitejšími, najmä v odvetviach, kde sa vyžadovali riešenia s nízkou mierou dotyku.

V systémoch kontroly prístupu stále prevládajú tradičné plastové karty ako poverenia. Môžu sa však stratiť alebo zdieľať medzi návštevníkmi, čo sťažuje kontrolu a monitorovanie toho, kto má prístup do vašich priestorov.

Naproti tomu používanie QR kódov ako poverovacích údajov môže byť bezpečnejším a efektívnejším spôsobom kontroly prístupu do podniku a priestorov a môže mať dodatočný environmentálny prínos v podobe zníženia potreby plastových kariet. Navyše, s príchodom „dynamických“ QR kódov je ich úroveň zabezpečenia porovnateľná, ak nie lepšia, ako u plastových kariet.

QR kódy v systémoch kontroly vstupu #

QR („quick response“) kód je typ dvojrozmerného čiarového kódu, ktorý ukladá údaje, ktoré je možné prečítať a spracovať fotoaparátom v smartfóne alebo vo vyhradenej čítačke. Vzhľadom na svoju schopnosť uložiť viac údajov ako štandardný jednorozmerný čiarový kód, ako aj na svoju flexibilitu, sú QR kódy dobrou voľbou na použitie ako poverenia v systéme kontroly prístupu, kde sa snímač QR kódu stáva čítačkou.

Správa QR kódu ako poverenia v systéme kontroly prístupu je v porovnaní s tradičnými kartami pomerne jednoduchá. Systém dokáže rýchlo a jednoducho vygenerovať jedinečný QR kód pre každého jednotlivca, ktorý je možné nastaviť tak, aby umožňoval prístup na obmedzené časové obdobie a počet použití a vstup do konkrétnych dverí alebo priestorov budovy.

Po vygenerovaní QR kódu ho možno poslať e-mailom priamo príjemcovi (alebo držiteľovi karty), aby si ho v prípade potreby zobrazil na svojom telefóne alebo vytlačil. Ten je potom možné predložiť čítačke QR kódu, ktorá ho naskenuje a odošle údaje do systému kontroly prístupu na potvrdenie prístupových práv. V niektorých prípadoch slúži kamera alebo videovrátnik pri dverách ako čítačka QR kódov, čím slúži viacerým funkciám.

Vylepšená bezpečnosť: Dynamické QR kódy #

Tradičný QR kód je statický a po vytvorení a distribúcii ho nemožno zmeniť ani aktualizovať. To tiež znamená, že sa dá ľahko kopírovať, čo je menej ideálne pre požiadavky na vysokú bezpečnosť. V týchto prípadoch je ideálnym riešením mať dynamický QR kód. Dynamický QR kód je možné aktualizovať a meniť aj po vytvorení a distribúcii, pričom si zároveň zachováva všetky vyššie uvedené výhody riešenia kontroly prístupu na báze QR kódov.

Riešenia založené na dynamických QR kódoch odstraňujú bezpečnostné riziko kopírovania poverení, pretože kópia na obrazovke, fotokópia alebo dokonca videozáznam dynamického QR kódu nebudú fungovať. Kombináciou s viacfaktorovým overovacím riešením, ako je PIN zadaný súčasne so skenovaním dynamického QR kódu, sa ešte viac zvýši úroveň zabezpečenia riešenia kontroly prístupu založeného na QR kóde.

Prečo QR kódy na kontrolu prístupu? #

Okrem bezpečnostných výhod existuje niekoľko dôvodov, prečo by si organizácie na kontrolu prístupu zvolili QR kódy pred tradičnými plastovými kartami:

Nákladovo efektívne #

Vďaka možnosti virtualizovaných poverení je QR kód cenovo efektívnym riešením kontroly prístupu v porovnaní s tradičným riešením kontroly prístupu založenom na fyzickej karte alebo kľúčenke. Nielenže znižuje náklady na nákup, manipuláciu, tlač, distribúciu a likvidáciu fyzických prihlasovacích údajov, ale tiež šetrí náklady na inštaláciu, pretože ako čítačku QR kódov môžete využiť existujúce videovrátniky alebo kamery. Organizácia si môže jednoducho nainštalovať aplikáciu na skenovanie QR kódu, ktorá vyžaduje menej komponentov, vďaka čomu sa celé riešenie ľahko spravuje a udržiava – čo v konečnom dôsledku znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Efektívne riadenie personálu a návštevníkov #

Použitie QR kódu ako poverenia môže byť veľmi užitočné na zlepšenie efektívnosti riadenia systémov kontroly prístupu. QR kód je možné vygenerovať, distribuovať, aktualizovať a odvolať v priebehu niekoľkých sekúnd odkiaľkoľvek, čo poskytuje vysoko efektívne riešenie správy systému. Jeho používanie je tiež veľmi pohodlné a vyhovuje hlavne tým, ktorí používajú prioritne mobil.

V typickej situácii dostane externý návštevník na svoj mobilný telefón QR kód, ktorý mu umožní vstup do objektu alebo na parkovisko bez toho, aby sa musel zastaviť na recepcii. Ďalším typickým scenárom je riadenie neskorých dodávok, keď nie je prítomný žiadny personál. Dodávateľ, ktorý má QR kód už na svojom mobilnom zariadení, ho môže jednoducho zobraziť pred videovrátnikom alebo kamerou, aby získal prístup do špecifických oblastí v zariadení. Použitie dynamických QR kódov je ideálne v týchto prípadoch použitia, kde je bezpečnosť zabezpečená použitím viacfaktorovej autentifikácie a zabezpečením proti kopírovaniu a používaniu „statických“ QR kódov inými osobami, ako sú určené osoby.

Udržateľnosť #

QR kód efektívne poskytuje virtuálnu kartu, čím odstraňuje akúkoľvek požiadavku na plastové karty alebo prívesky na kľúče alebo dokonca vytlačený papier, čím má pozitívny vplyv na životné prostredie a emisie uhlíka.

Ako QR kódy pomohli inteligentnej budove v Nemecku s kontrolou prístupu #

Dobrý príklad pochádza z Nemecka, kde digitálne start-up centrum čelilo výzve mať ľudí s rôznymi prístupovými právami. Budova, ktorá sa nachádza v univerzitnom kampuse, obsahovala coworkingové priestory, ktoré mohli 24/7 využívať jednotliví registrovaní užívatelia vrátane študentov a podnikateľov, a tiež mala kancelárie prenajímané začínajúcim podnikom. Toto nastavenie vytvorilo jedinečné požiadavky na zabezpečenie otvorenej prístupnosti do budovy, ale aj na zaistenie bezpečnosti kancelárií a materiálov po celý čas.

Riešenie s QR kódmi poskytlo potrebnú flexibilitu pri zmene návštevníkov a rôznych časoch príchodu. Spolupracovník by si napríklad mohol online prenajať dennú vstupenku, ktorá by obsahovala dočasný QR kód, ktorý by umožňoval prístup do rezervovaného priestoru v budove, ale nie ďalej. V prípade potreby je možné na diaľku upraviť čas príchodu. Pravidelní návštevníci, ako napríklad študenti, by mohli mať prístup len počas otváracích hodín univerzity, zatiaľ čo podnikatelia by mali neobmedzený prístup do budovy (a vstupné karty do dverí a výťahov v interiéri).

QR kódy tiež umožnili bezpečnostným operátorom sledovať, kto a v akom čase vstúpil do štartovacieho centra. Funkcia, ktorá poskytovala prehľad o počte návštevníkov a mohla byť užitočná v prípade poplachu na zistenie, kto sa v budove nachádza. Sieťové monitorovacie kamery na mieste by sa v prípade potreby mohli použiť aj na identifikáciu osôb na videu.

Spojené sily: Vylepšite riadenie prístupu ku QR kódu pomocou sieťového zvuku a analýzy #

QR kódy pomáhajú zlepšiť správu prístupu v niekoľkých prípadoch použitia. Premena kontroly prístupu na bezkontaktnú a pohodlnú úlohu zvyšuje efektivitu a prispieva k udržateľnejšiemu prístupu – so zníženými nákladmi na údržbu kariet a iných fyzických riešení.

Kombinácia QR kódov s interkomom nie je jediný spôsob, ako zlepšiť riadenie prístupu – svoju úlohu môže zohrať aj analýza videa. Napríklad v prístupovom systéme vozidla možno použiť rozpoznávanie ŠPZ v kombinácii s QR kódmi. Vezmite si napríklad hotel. Pri rezervácii izby môže hosť poskytnúť poznávaciu značku svojho auta a získať QR kód, ktorý mu zabezpečí bezpečný prístup do hotelovej parkovacej garáže. So správnymi systémami môžu hostia získať prístup, keď kamera zachytí ich poznávaciu značku.

Pridanie sieťových reproduktorov môže byť užitočné na informovanie vodiča, že prístup je odmietnutý alebo že platnosť QR kódu vypršala. V prípade potreby je možné spustiť výstrahu, čo umožní bezpečnostným pracovníkom priamo zasiahnuť. Ak sú do systému integrované monitorovacie kamery, odmietnutý prístup alebo poplach spôsobený násilne otvorenými dverami by tiež mohol spustiť nahrávanie oblasti a zachytiť relevantné video dôkazy.

S rastúcou popularitou bezkontaktných riešení je množstvo možností rozšírenia riešení… a v budúcnosti budú len pribúdať. Objavili sa komplexné integrované riešenia, ktoré organizáciám umožňujú začleniť QR kódy do svojich bezpečnostných systémov a využívať mnohé výhody vylepšenej kontroly prístupu.

*QR Code je registrovaná ochranná známka spoločnosti Denso Wave, inc.

X