Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Video a ešte viac: Viaceré výhody kamier chránených proti výbuchu (Explosion-Protected)

| Axis Blog |

Publikované 9. mája 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_71

Čo má rok 2022 pripravené pre bezpečnostný priemysel

25. apríla 2022
Hanwha
canex-blog_docs-image_03

Prežívanie v dobe Covidovej s riešeniami od Hanwha Techwin

26. júla 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_38

Dahua TechMonth (WizMind): 4 fakty o technológii monitorovania objektov

27. decembra 2021
Hanwha
canex-blog_docs-image_52

Budovanie udržateľnej budúcnosti

7. februára 2022

Video a ešte viac: Viaceré výhody kamier chránených proti výbuchu (Explosion-Protected) #

Bez ohľadu na to, či ich nazývate kamery s označením explosion-protected alebo explosion-proof, sú navrhnuté tak, aby odstránili riziko, že kamera vytvorí iskru, ktorá by mohla spôsobiť výbuch v nebezpečnom prostredí.

Aj keď je to, samozrejme, kľúčová funkcia, úplne nepopisuje viaceré výhody, ktoré môžu kamery s ochranou proti výbuchu priniesť. Bezpečnosť zostáva v popredí, ale vysoká kvalita kamier, a čoraz viac aj možnosť integrovať do riešenia ďalšie senzory, otvára kamerám príležitosť hrať ústrednú úlohu v mnohých aspektoch prevádzkovej efektivity.

Je to zrejmé, ale potreba explosion-protected kamery prichádza v prostrediach, kde existuje skutočné riziko výbuchu. Menej zrejmé je, ako často sa to deje a v koľkých odvetviach priemyslu pre kritickú infraštruktúru a iné priemyselné operácie.

Nebezpečenstvo výbuchu: od ropy a plynu až po farmu a továreň #

Výbuchy predstavujú riziko všade tam, kde sa horľavý materiál stretne so zdrojom vznietenia v prítomnosti vzduchu.

Plyny a výpary sa ľahko vznietia a sú veľmi bežné v rôznych priemyselných prostrediach. Ťažba vysoko horľavého plynu zo zeme je stredobodom operácie, pričom je tiež vedľajším produktom procesu ťažby a spracovania ropy. Plyn sa tiež bežne používa ako dôležitá prísada pri výrobe v mnohých priemyselných a výrobných odvetviach a výpary sú často prítomné v akomkoľvek odvetví, kde sa používajú chemikálie alebo horľavé kvapaliny.

Zatiaľ čo plyny a výpary sa najčastejšie spájajú s nebezpečnými oblasťami, k ničivým výbuchom môže dôjsť aj v iných prostrediach, kde sa do ovzdušia dostáva značné množstvo prachu, vlákien alebo „úletov“. Či už ide o prísady do potravín, ako je múka a cukor, materiály používané v poľnohospodárstve, ako sú hnojivá, prach pri dodatočnom spracovaní dreva alebo vlákna pri výrobe textílií, riziko požiaru alebo katastrofickej explózie prachu je neustále prítomné.

Potenciálne zdroje vznietenia pre výbuchy sú rovnako rôznorodé. Elektrické iskry alebo tie, ktoré vznikajú nárazom alebo trením, otvoreným ohňom, elektrostatickým výbojom, vysokými povrchovými teplotami, rázovými vlnami a dokonca aj údermi blesku – to všetko má potenciál buď priamo spôsobiť výbuch, alebo spustiť požiar, ktorý môže následne predstavovať riziko, ak nie je riešený okamžite.

Kamery s ochranou proti výbuchu: Zmiernenie rizika a ešte viac #

Riziká výbuchu naprieč sektormi sú, samozrejme, dobre známe, a z tohto dôvodu platia prísne predpisy s ohľadom na špecificky nebezpečné oblasti priemyselných areálov a tovární. Tieto predpisy špecifikujú rôzne zóny, v ktorých je certifikované len určité zariadenie na umiestnenie, ako aj konštrukčné požiadavky na toto zariadenie samotné, vrátane kamier.

Jednoducho povedané, explosion-protected kamery sú uzavreté v odolnom kryte, ktorý je zvyčajne vyrobený z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka, čo eliminuje riziko akejkoľvek iskry vyžarovanej kamerou, ktorá by mohla spôsobiť výbuch.

Vďaka tomu môžu byť kamery chránené proti výbuchu umiestnené v najnebezpečnejších prostrediach. To prináša okamžité výhody v oblasti zdravia a bezpečnosti. Nebezpečné oblasti sú svojou povahou tie, kde by personál mal tráviť čo najmenej času, ak vôbec nejaký. Vysokokvalitný obraz zo sieťových monitorovacích kamier umožňuje vzdialené vizuálne monitorovanie a overenie vo forenzných detailoch, čo operátorom umožňuje presne posúdiť, kedy je potrebný zásah personálu, ak vôbec.

Dnešné sieťové videokamery sú však oveľa viac než len živé vizuálne obrázky. S rastúcim využívaním hlbokého učenia môžu teraz kamery odhaliť vzory, trendy a anomálie, ktoré prinášajú ďalšie výhody v oblasti zdravia a bezpečnosti a prevádzkovej efektívnosti.

Analytika dokáže zistiť, či ľudia pracujúci v nebezpečných oblastiach majú na sebe vhodný ochranný odev, zatiaľ čo analytika dymu a požiaru podporuje možnosť rozpoznať požiare v počiatočnom štádiu.

Detaily z kamier možno tiež výrazne zlepšiť integráciou ďalších snímačov. Tepelné a termálne senzory môžu napríklad zistiť, či sa teplota strojov pohybuje mimo bezpečných prahových hodnôt, a automaticky znížiť výkon alebo ho úplne vypnúť.

Plynové senzory dokážu odhaliť úniky a upozorniť personál, aby problém vyriešil, a ak kamery zaznamenajú ľudí v postihnutej oblasti, cez zvukové reproduktory sa môžu spustiť správy o evakuácii. Podobne, ak kamery zaznamenajú pohyb ľudí do zakázaných zón alebo oblastí, kde napríklad pracujú priemyselný roboti, môže sa spustiť alarm a roboti sa vypnú, kým sa oblasť neuvoľní.

Kombináciu údajov z kamier – vizuálnych aj metaúdajov – spolu s údajmi z iných senzorov je možné zhromažďovať a analyzovať v dátovom centre; v priebehu času vedie k prehľadom, ktoré povedie k prevádzkovej efektívnosti, vylepšeniam bezpečnosti a prediktívnej údržbe.

Budúcnosť kamier s označením Explosion-Protected #

Vzhľadom na to, že potreba bezpečnosti je v nebezpečných oblastiach väčšia než kdekoľvek inde, je iróniou, že mnohé organizácie sa zameriavajú hlavne na vlastnosti krytu a nie na možné výhody dosiahnuteľné prostredníctvom moderných IP kamier. Umiestnenie štandardných sledovacích kamier mimo nebezpečného priestoru môže viesť ku krátkodobým úsporám, ale jednoznačne znižuje úroveň zachytených detailov.

Keďže schopnosti kamier s ochranou proti výbuchu neustále rastú, výhody ich umiestnenia v nebezpečných oblastiach sa budú naďalej znásobovať. Prinesú výhody v oblasti bezpečnosti a zároveň zefektívnia prevádzku, čo môže predstavovať presvedčivú návratnosť investícií.

X