Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Zmiernenie dopravných zápch pomocou riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution

| Dahua Blog |

Publikované 7. marca 2022
Axis
canex-blog_docs-image_14

Výber správneho VMS: Prečo by AXIS Companion mohla byť Vaša najlepšia voľba

13. septembra 2021
Axis
canex-blog_docs-image_83

Ako termokamery posilňujú Vaše riešenie video dohľadu

13. júna 2022
Canex
canex-blog_docs-image_119

Ako funguje systém rozpoznávania Evidenčných čísel vozidiel

12. júna 2017
Axis
canex-blog_docs-image_51

Ako môžu maloobchodníci použiť sieťový zvuk na zvýšenie úrovne operácií v obchode

31. januára 2022

Zmiernenie dopravných zápch pomocou riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution #

Dopravné zápchy sú neustálym problémom na cestách, najmä v mestských oblastiach. Len v Číne počet motorových vozidiel k septembru 2021 už prekročil neuveriteľných 290 miliónov. Pri tomto obrovskom počte áut sú dopravné zápchy alebo dokonca dopravné nehody nevyhnutné bez účinného riešenia riadenia dopravy.

Dopravné zápchy sú v kontexte spojené s rozporom medzi ponukou a dopytom, to znamená, že rast počtu motorových vozidiel a cestných zdrojov je nevyvážený. Ako teda môžeme zmierniť dopravné zápchy? Riešenia možno pripísať 4 aspektom: mestské plánovanie, plánovanie dopravnej siete, štruktúra cestnej premávky a výstavba a rozvoj inteligentných dopravných systémov (ITS).

Dopravné zápchy sú spojené s nerovnováhou medzi množstvom motorových vozidiel a cestnými zdrojmi.

Inteligentný dopravný systém, ako je Dahua Smart Traffic Management Solution, využíva robustnú komunikačnú technológiu a zachytené dáta súvisiace s dopravou na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti riadenia dopravy a zníženie dopravných problémov. Podľa hodnotenia medzinárodných organizácií ITS môže efektívny inteligentný dopravný systém pomôcť znížiť dopravné zápchy a nehody o 20% a dopravné zdržania o 25%.

Riešenie Dahua Smart Traffic Management zahŕňa špecializované riešenia, ktoré pomáhajú zmierniť dopravné zápchy. Jeho cieľom je dosiahnuť „včasné odhalenie a včasné odoslanie“, aby sa zabránilo šíreniu zápch a predchádzaniu nehodám na cestách. Primárne sa točí okolo týchto hlavných procesov: vnímanie preťaženia, zvládanie preťaženia, optimalizácia dopravy a vyhodnocovanie efektov. Poďme si ich tu rozobrať jeden po druhom:

Vnímanie zápchy #

Pre túto fázu ponúka Dahua Smart Traffic Management Solution kamery poháňané AI, ako je model ITC431-RW1F-L (kontaktujte nás pre dostupnosť – +421 2 2102 5261 / obchod@canex.sk). Má rozlíšenie 4MP s technológiou Starlight, ktorá dokáže zachytiť jasné dopravné informácie. Dokáže pokryť až 4 jazdné pruhy a zhromažďovať 5 typov parametrov premávky (napr. plynulosť premávky, dĺžka frontu), pričom poskytuje presnosť vyššiu ako 95%.

Okrem toho na riešenie problémov spôsobených environmentálnymi faktormi Dahua vyvinula aj produkty vybavené rôznymi pokročilými technológiami, ako je radar, elektronický gyroskop, GPS, dážď, hmla alebo aj zmeny svetla.

Riešenie preťaženia #

Existujú rôzne spôsoby riešenia dopravných zápch. Po prvé, platformy riadenia dopravy je možné skombinovať tak, aby okamžite odosielali príkazy príslušnému personálu. Ďalšou metódou – ktorá je jadrom riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution – je optimalizácia riadenia dopravných signálov, modernizácia a nahradenie tradičného neinteligentného kontroléra signálu a vykonávanie diaľkového vizuálneho riadenia na vyriešenie dopravných zápch. Najnovšie dopravné informácie je možné zobraziť aj prostredníctvom dopravného navádzacieho systému, aby ste mohli informovať cestujúcich o dopravných zápchach v okolí. Optimalizácia časovania riadenia signálu založená na prevádzkovom toku v reálnom čase bude podrobnejšie rozpracovaná v nasledujúcich častiach tohto článku.

Optimalizácia dopravy #

V procese optimalizácie dopravy je potrebné komplexne zvážiť príčiny vzniku dopravných zápch a samostatne sa nimi zaoberať. Ak ide o krátkodobé dočasné zápchy, aké sú spôsobené dopravnými nehodami, dopravné zápchy sa nakoniec zmiernia. Ak ide o periodickú a častú dopravnú zápchu, je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená úzkym miestom v celkovom návrhu cestnej siete. V tomto prípade je mimoriadne dôležité vykonať komplexné riešenie riadenia dopravy.

Okrem vynútenia premávky je ďalším aspektom riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution optimalizácia časovania riadenia signálu založená na toku premávky v reálnom čase. Je založený na systéme detekcie toku premávky na úrovni jazdných pruhov, ktorý dokáže pokryť veľké scény a zisťovať viaceré parametre, ako je tok jazdných pruhov, miera obsadenosti, dĺžka frontu, hustota premávky atď. sa automaticky prepína na základe dennej doby a skutočných podmienok cestnej premávky, čím sa zmierňujú zápchy v mestskej premávke. Zelená vlna môže byť vykonaná počas bežných hodín na zabezpečenie rýchleho prejazdu vozidiel. Tieto zhromaždené dopravné údaje môžu tiež pomôcť prevádzkovateľom miest pri optimalizácii plánovania cestnej siete.

Ak chcete vidieť zhromažďovanie údajov o dopravných tokoch v akcii, pozrite si toto video:

V krajine v Strednej Ázii bolo toto riešenie aplikované na križovatke, kde premávka vozidiel dosahuje 170 000 – 250 000 áut denne. Dahua vybudovala adaptívny systém riadenia dopravných signálov, ktorý zhromažďuje kompletné dopravné údaje v reálnom čase pomocou kamier poháňaných AI. Realizuje tiež efektívnu časovú schému pre dopravné signály na základe aktuálneho dopravného toku. Celkovo toto riešenie výrazne skrátilo čakaciu dobu, zlepšilo efektivitu dopravy o približne 25%, pomohlo zlepšiť plynulosť premávky a zmenšilo účinky dopravných zápch v okolitých oblastiach križovatky.

Hodnotenie účinkov #

Táto fáza sa týka najmä komplexného hodnotenia zlepšení dosiahnutých po implementácii riešení riadenia dopravných zápch a optimalizácie. Zahŕňa tiež akumuláciu relevantných úspešných prípadov, skúseností a znalostí, ktoré možno použiť v iných podobných scenároch.

Napríklad v Latinskej Amerike sú jednosmerné cesty bežné (tvoria viac ako 85%) a ciest s ovládaním signálu nie je až tak veľa. Pre tento región vyvinula Dahua vysoko ekonomické dopravné riešenie prispôsobené pre malé cesty. Viac ako jeden rok prebiehali odborné testy na križovatkách Lesko Laboratory (Argentína) a Buenos Aires, aby sa plne overila bezpečnosť a stabilita tohto riešenia. Odvtedy po implementácii generuje skvelé výsledky a pozitívnu spätnú väzbu. Na základe tohto úspešného riešenia je možné navrhnúť príslušné riešenia riadenia dopravy pre iné krajiny s podobnou dopravnou infraštruktúrou.

X