Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Projekty Kamerový Systém pre Štadión Slovan Bratislava

| Canex Projekty |

odovzdané

Projekt

Kamerový Systém pre Štadión Slovan Bratislava

Široko diskutovanou témou je zabezpečenie poriadku najmä počas športových podujatí.

Jedným z kľúčových nástrojov zvyšovania bezpečnosti na štadiónoch je kamerový systém, ktorý síce sám o sebe tento problém nevyrieši, avšak pri komplexnom riešení bezpečnostného problému je jeho nevyhnutnou súčasťou.

Klient

Slovan Bratislava

Kategória

Riešenie na mieru

Dátum

Október 2013

Podrobnosti o kamerovom zabezpečovacom systéme ustanovuje Vyhláška MV SR 332/2009 z roku 2009, kde je kamerový systém rozdelený na identifikačný a monitorovací podsystém. Úlohou celého systému je generovať údaje pre informačný systém bezpečnosti pri masových športových alebo kultúrnych podujatiach a eliminovať tak možné hrozby. Na začiatku reťazca teda stojí monitorovací podsystém štadiónu, ktorý musí zdokumentovať všetky incidenty. Až na základe priestupkového alebo trestného konania môže byť následne problémová osoba (vandal, chuligán) zavedená do informačného systému, ktorý ju bude vedieť označiť a následne jej odmietnuť ďalší vstup na športové podujatia v budúcnosti.

Zo skúseností vieme, že problémová osoba musí byť bez pochýb priradená k incidentu a to najlepšie ešte počas samotného podujatia. Monitorovací podsystém preto musí mať také parametre, aby vedel osobu na tribúne bezpečne rozpoznať a (ak to situácia umožňuje) aj identifikovať. Na to, aby sme vedeli bezpečne identifikovať každého návštevníka na tribúne, by sme museli použiť doslova stovky kamier s veľmi vysokým rozlíšením aj pre stredne veľké štadióny. Použitie takých kamier je navyše dosť problematické pre ich malú snímkovú frekvenciu. Tribúna je predsa len živý, veľmi rýchlo sa meniaci organizmus, na ktorého zdokumentovanie je potrebná rýchlosť minimálne 10 snímok za sekundu.

Špičkové riešenie zo Slovenska

Celý problém dokáže veľmi elegantne vyriešiť unikátny systém cWatch spoločnosti Canex a dokonca aj s výrazne menším počtom technických prostriedkov a neporovnateľne jednoduchšou obsluhou, než by sme očakávali.

Chceli sme, aby systém nebol postavený len preto, lebo to ukladá zákon, ale aby skutočne poskytoval dostatok údajov, ktoré by mohli viesť k vyššej bezpečnosti pri masových podujatiach,

Už pri prvej analýze nám bolo jasné že systém sa nedá postaviť na existujúcich riešeniach a musí byť od základu založený na moderných IP kamerách Axis.

povedal Ivan Boďa zo spoločnosti Canex

V prvom rade bolo nutné vyriešiť umiestnenie kamier na štadióne. Tie totiž v žiadnom prípade nesmú ohrozovať hráčov a nesmú ani prekážať divákom vo výhľade, no zároveň musia byť umiestnené tak, aby umožňovali zosnímať ich tváre. Logicky sa preto ako najvhodnejšie ukázali miesta priamo pred hracou plochou, kam sa diváci prirodzene pozerajú. Práve sem umiestnil Canex svoje „kamerové hniezda“ – špeciálne navrhnuté stojany s kamerami. Pri dodržaní predpisov FIFA nebudú tieto hniezda nebezpečné ani pre hráčov a nebudú ani prekážkou pre divákov. Celkom prirodzene sa preto stali základnými modulmi celého riešenia.Hniezda môžu byť osadené rôznou kombináciou kamier, čo otvára priestor pre ich modularitu. Vhodným výberom kombinácií kamier sa dá celý systém ľahko aplikovať na rôzne veľké štadióny a na rôzne výšky tribún. Ideálnou sa ukázala napr. kombinácia otočnej HD alebo Full HD kamery Axis s dvoma, prípadne troma ďalšími IP kamerami Axis s rozlíšením minimálne 5 megapixelov, ktorá je nevyhnutná pre úplné pokrytie tribún a zároveň možnosti bezpečnej identifikácie osôb.Kamerové hniezda je možné „zamaskovať“ aj ako reklamné pútače, takže ich bežný návštevník štadiónu nebude vôbec vnímať. Každý modul obsahuje aj záložné napájanie kamier, prepäťovú ochranu a optické pripojenie do infraštruktúry štadióna.Pre úspech celého systému je veľmi dôležitý kvalifikovaný návrh dátovej siete. Ten by mala vypracovať firma s reálnymi a nielen deklarovanými skúsenosťami, pretože jeden modul produkuje pri maximálnej kvalite snímania dátový tok aj vyše 300 Mb/s, čo predstavuje na štadióne s kapacitou cca 12 tisíc divákov pri použití 8 modulov dátový prúd vyše 3 Gb za sekundu. Ak sa hniezda vhodne rozmiestnia, získate už pri použití pár modulov naozaj dobrý prehľad o dianí na všetkých tribúnach a nebudete k tomu potrebovať stovku ďalších kamier.

Vysoko intuitívne ovládanie

Obslužný softvér VMS (Video Management Software) unikátneho ovládania otočných kamier Axis pochádza priamo z vlastného vývoja Canexu a je už overený pri viac ako tisícke ďalších inštalácií. Celé ovládanie systému cWatch je postavené na dotykových displejoch a má vysoko intuitívne rozhranie. Už po troch minútach ho zvládne obsluhovať každý, kto má aspoň jeden prst.

Dve pevné kamery v module vytvárajú panoramatický obraz jedného sektora tribún a operátor si v ňom len prstami označí veľkosť scény, ktorú chce zobraziť. V celom systéme neexistujú prednastavené pozície a preto sa nepoužívajú prepínače, ani pákový ovládač. Otočná kamera sa sama zameria daným smerom a zobrazí želanú scénu tak, aby sa zhodovala s označeným výrezom. Rovnakým spôsobom môže obsluha zamerať konkrétnu osobu (aktéra incidentu) tak, aby bola zobrazená v najvyššom rozlíšení v maximálnom detaile (pozn.: na štadióne Slovan v Bratislave je to pri Full HD kamere reálne až 1150 pixelov na meter). Modularita tohto riešenia dovoľuje zachytiť súčasne toľko incidentov, koľko má štadión inštalovaných modulov.

Skenovanie davu na pozadí a automatická archivácia dát

Dôležitou funkciou, ktorá pracuje trvalo na pozadí systému (pokiaľ nie sú otočné kamery využívané operátorom na identifikáciu osoby), je postupné skenovanie celého sektoru s divákmi v maximálnom rozlíšení. Vytvára sa tak priestorová matica snímok, v ktorej sú všetky osoby bezpečne identifikovateľné a to aj automaticky pomocou softvéru. Operátor má trvalý prehľad o dianí na tribúnach, pretože ich vidí pred sebou zoskupené do sektorov a jeho reakcie na incident môžu byť okamžité a veľmi presné.

Na jeden monitor obvykle umiestňujeme maximálne 3 sektory. Na slovenských štadiónoch preto nie je potrebné použiť viac ako päť monitorov súčasne. Po dvoch ligových sezónach máme skúsenosť, že obsluhu zvládne naozaj každý, aj v priebehu zápasu zaškolený operátor, či policajt.

Dodáva Ivan Boďa

Záznam zo všetkých kamier je počas celého zápasu ukladaný na spoľahlivých priemyselných serveroch, na ktorých sa uchováva podľa zákona 7 dní a potom je automaticky zmazaný. Intuitívne prehliadanie záznamov so zobrazenou časovou osou umožňuje presne označiť celý incident a exportovať ho v zvolenom formáte na prenosný disk alebo USB kľúč, čo je kapacitne aj časovo lepšie riešenie než vyhláškou požadovaná optická mechanika. Najčastejšie je používaný vlastný formát záznamu exportovaný na dátové médium spolu s prehrávačom, ktorý poskytuje polícii rovnaký komfort vyhľadávania ako konzola operátora.

Systém sa v praxi osvedčil

Boli sme svedkami vyhľadania osoby, ktorá zapálila na tribúne dymovnicu. Celé to trvalo sotva dve minúty a polícií asi ďalšie dve minúty, kým ho za asistencie operátora našli v dave. Vyvedenie páchateľa z tribúny do piatich minút od zapálenia dymovnice malo veľmi upokojujúci účinok na ostatných fanúšikov, ktorí zistili že systém na tomto štadióne reálne funguje a využíva sa.

Pokiaľ však nebudú inštalované aj identifikačné podsystémy, ktorými bude možné filtrovať návštevníkov už na vstupoch na štadióny, problém násilia na štadiónoch zostane nevyriešený. Máme už k dispozícii všetky nástroje – techniku (hardvér), aj softvér. Záleží preto len na kompetentných, či celý systém bezpečnosti na štadiónoch budú riešiť, ale to zostane len nedotiahnutým dobrým úmyslom.

X