Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Ktoré dopravné priestupky dokáže Dahua Smart Traffic Management Solution odhaliť?

| Dahua Blog |

Publikované 28. februára 2022
Dahua
canex-blog_docs-image_33

Dahua TechMonth (WizMind): 3 praktické aplikácie monitorovania metadát založených na človeku

6. decembra 2021
Axis
canex-blog_docs-image_14

Výber správneho VMS: Prečo by AXIS Companion mohla byť Vaša najlepšia voľba

13. septembra 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_94

Kombinované radarové a videodetekčné systémy zvyšujú obvodovú ochranu na novú úroveň

19. septembra 2022
Axis
canex-blog_docs-image_20

Aké faktory by ste mali zvážiť pre optimálny výkon analýzy videa?

4. októbra 2021

Ktoré dopravné priestupky dokáže Dahua Smart Traffic Management Solution odhaliť? #

Podľa nedávnych údajov Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) zomrie v dôsledku dopravných nehôd ročne približne 1,3 milióna ľudí, čo väčšinu krajín stojí približne 3 % ich hrubého domáceho produktu (HDP). Takmer 93% svetových úmrtí na cestách sa stane v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, aj keď tieto krajiny majú približne 60% svetových vozidiel.

WHO navrhuje, že jedným z účinných zásahov na riešenie dopravných problémov je navrhnúť bezpečnejšiu infraštruktúru a začleniť prvky bezpečnosti na cestách do územného plánovania a plánovania dopravy. Implementácia inteligentných riešení, ako je riešenie Dahua Traffic Management Solution, má teda prvoradý význam pre zaistenie bezpečnosti na cestách za každých okolností.

V našom predchádzajúcom blogu sme predstavili prehľad riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution a jeho dvoch základných vrcholov. Prvý aspekt tohto riešenia – Traffic Enforcement – ponúka rad inteligentných detekčných systémov, ktoré dokážu presne zachytiť rôzne druhy dopravných priestupkov na ceste. Tu sú niektoré dopravné priestupky, ktoré toto riešenie dokáže odhaliť:

Pre križovatky #

Toto riešenie umožňuje detekciu prechodu pre chodcov, nedovolenú zmenu jazdného pruhu, nerešpektovanie smerových značiek a parkovanie v cyklistických pruhoch. Ponúka tiež detekciu dvoch najčastejších dopravných priestupkov: prekročenia rýchlosti a rozsvietenia červených svetiel.

Spomedzi všetkých príčin dopravných nehôd je prekročenie rýchlosti najbežnejšou a prevládajúcou. V krajinách s vysokými príjmami sa prekročenie rýchlosti podieľa na približne 30 % úmrtí súvisiacich s premávkou, zatiaľ čo v krajinách so strednými príjmami predstavuje približne 50% obetí na cestách.

Riešenie Dahua Smart Traffic Management Solution má kamery vybavené technológiou automatického rozpoznávania ŠPZ (ANPR), ktoré zachytávajú ŠPZ aj čas od začiatku do konca detekčnej zóny. Informácie sa potom prenesú do platformy DMSS, aby sa vyhodnotila priemerná rýchlosť každého prechádzajúceho vozidla. Odporúčaná vzdialenosť je 2-5 km, čo poskytuje presnosť 99,8 %. Medzera chyby sa znižuje so zvyšujúcou sa dĺžkou detekčnej zóny.

A čo viac, aby to bolo pre používateľov jednoduchšie a pohodlnejšie, Dahua ponúka prenosné a pevné inštalácie na detekciu bodovej rýchlosti a detekciu rýchlosti v úseku, čo umožňuje personálu premávky v prípade potreby prejsť na rôzne body na ceste.

Ilustrácia detekcie úsekovej rýchlosti riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution (pevná inštalácia)

Okrem toho je, samozrejme, kľúčovým prvkom v riadení premávky dodržiavanie červenej na semafore, pričom štatistiky ukazujú, že každý rok je 21,5% všetkých dopravných nehôd spôsobených motoristami na červenú.

V súčasnosti väčšina riešení presadzovania červeného svetla zahŕňa použitie podzemných senzorov, ktoré majú rôzne nevýhody (napr. potreba vykopať zem, aby sa senzor zakopal). Smart Traffic Management Solution spoločnosti Dahua sa na druhej strane sústreďuje na video. Jadrom tohto riešenia je systém, ktorý synchronizuje stav červených svetelných signálov so spúšťacím signálom kamery. Keď dôjde k priestupku, kamery Dahua, ako je model ITC952-AU3F-LZF1640 (kontaktujte nás pre dostupnosť – +421 2 2102 5261 / obchod@canex.sk) urobia tri snímky priestupku, ktoré sa použijú ako dôkaz: ŠPZ vozidla, stav semafora a prehľad miesta činu. Platforma pre správu a ukladanie DSS zhromažďuje tieto údaje z každej kamery a distribuuje ich klientskym operátorom na ďalšie spracovanie. Úložné zariadenia Edge zaisťujú, že údaje sa uložia aj pri výpadku napájania.

Pre diaľnice, estakády alebo rampy #

Dodržiavanie správnej rýchlosti a jazdného správania je nevyhnutnosťou, najmä v kritických zónach, ako sú štátne diaľnice, estakády a rampy. Riešenie Dahua Traffic Management Solution má tú správnu sadu inteligentných nástrojov na pomoc pri presadzovaní pravidiel cestnej premávky. Okrem detekcie prekročenia rýchlosti a prekročenia rýchlosti na semafore dokáže toto riešenie odhaliť aj používanie telefónu počas jazdy, nezapnutie bezpečnostného pásu, nedodržiavanie dopravných značiek, obsadenie núdzového pruhu, nedovolenú zmenu jazdného pruhu, protiprúd atď.

Toto riešenie podporuje viacstopové sledovanie až pre 6 vozidiel súčasne, s dosahom detekcie 3-100 (m) a monitorovacím dosahom až 4 jazdných pruhov. A pre scenáre, ktoré vyžadujú detekciu na veľkú vzdialenosť, ponúka 28MP dopravnú kameru s dvoma šošovkami s monitorovacou vzdialenosťou až 80 metrov.

Niektoré z najčastejších priestupkov na diaľniciach

Pre mestské oblasti #

Riešenie Dahua Traffic Management tiež poskytuje detekciu veľkých nákladných vozidiel, ktorá dokáže identifikovať nákladné vozidlá, ktoré sú zakázané v monitorovanej oblasti („červená zóna“) na základe hmotnosti a rozmerov, ako aj konkrétneho časového obdobia. Ponúka tiež detekciu prilby, ktorá môže pomôcť zaistiť nosenie ochrannej prilby pri riadení motocykla.

Nelegálne parkovanie je navyše možné odhaliť až zo vzdialenosti 200 m (priemer) s oblasťou slepého uhla iba 16 m.

Detekcia nelegálneho parkovania v riešení riadenia dopravy Dahua

Globálne aplikácie #

Mesto v Mongolsku čelí rastúcemu počtu vozidiel, čo vedie k množstvu dopravných problémov, ako je nedostatok systému rozpoznávania ŠPZ, kvalitná technická podpora a nákladovo efektívne dopravné riešenie. S cieľom pomôcť mestu zlepšiť riadenie dopravy bolo implementované riešenie Dahua Smart Traffic Management Solution s detekciou priestupkov, systémom ANPR, systémom merania rýchlosti a riešením príkazov a riadenia pre ich dopravné centrum. Dokopy Dahua nainštalovala systémy ANPR na 28 cestách, detekciu priestupkov na 8 križovatkách, ako aj 2 mobilné systémy merania rýchlosti a 15 vysokobodových PTZ kamier.

Okrem toho v Indonézii štúdia odhalila, že 61% ľudí, ktorí zahynuli pri dopravných nehodách, boli vodiči dvoj- alebo trojkolesových vozidiel. Nenosenie prilby a trojitá jazda sú hlavnými príčinami smrteľných nehôd. Správne nosenie štandardnej motocyklovej prilby môže znížiť riziko úmrtia o takmer 40% a riziko ťažkého zranenia o viac ako 70%. Riešenie Dahua Smart Traffic Management Solution bolo nasadené v krajine na presnú detekciu jazdcov, ktorí nemajú prilbu, a tých, ktorí prepravujú viacero pasažierov súčasne, čo pomáha predchádzať nehodám a zaisťuje bezpečnosť na cestách.

X