Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Články Lepšie monitorovanie životného prostredia pomocou IoT

| Canex Blog |

Publikované 21. marca 2017
Axis
canex-blog_docs-image_02

Nepodceňujte šedú eminenciu kamerových systémov: Ako vybrať platformu pre videomonitorovanie?

12. júla 2021
Axis
canex-blog_docs-image_20

Aké faktory by ste mali zvážiť pre optimálny výkon analýzy videa?

4. októbra 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_35

Dahua TechMonth (WizMind): 5 výhod detekcie nelegálneho parkovania pomocou dvoch kamier PTZ

20. decembra 2021
Dahua
canex-blog_docs-image_64

5 tipov, ako zabezpečiť, aby bezpečnostné kamery fungovali aj v zime

28. marca 2022

Lepšie monitorovanie životného prostredia pomocou IoT #

Životné prostredie je jeden z najväčších problémov, ktorým momentálne mestá, ktoré monitorujú čistotu ovzdušia a recykláciu odpadu čelia. Našťastie internet vecí (Internet of Things – IoT) a ďalšie inteligentné technológie môžu zohrať svoju úlohu v tomto ohľade.

Singapore urobil veľa vo využívaní internetu vecí k zlepšeniu životného prostredia v meste. Senzory rozmiestnené v bytových komplexoch upozorňujú obyvateľov o ich spotrebe energie, produkcie odpadu a spotrebe vody (Singapure má snahu ísť smerom k nezávislosti od vody) a vláda môže tieto dáta využívať pre budúce konštrukčné a plánovacie účely.

Veľká Británia urobila tiež veľa v tomto smere. Jedným z príkladov je projekt BuggyAir iniciovaný Akadémiou Internet vecí (IOTA). Projekt je nasadení vo veľkých britských mestách a k náprave britskej kvality ovzdušia prispievajú senzory nainštalované na detských kočíkoch, ktoré merajú znečistenie, potenciálne škodlivým vzduchom, na úrovni konkrétnej ulice v reálnom čase. Vstavané GPS zaznamenáva presné umiestnenie každého dátového bodu a akcelerometer v kombinácii s GPS určuje, kedy je kočík v prítomnosti autobusu alebo auta. Dynamická mapa kvality ovzdušia je potom vytvorená automaticky nahraním anonymných dát o kvalite ovzdušia zo zariadení a je možné ju kombinovať s údajmi z iných senzorov umiestnených v detských kočíkoch po celom meste.

Rovnako prevencia pred prírodnými katastrofami, ako sú povodne a zosuvy pôdy, je dôležitou súčasťou pri rokovaniach miest, ktorým záleží na životnom prostredí. Jedna zo spoločností poskytujúcich IoT-Based Monitoring riešenie na prevenciu prírodných katastrof v oblasti životného prostredia je Geonerve technológie, založená na Taiwane.

Toto riešenie sa skladá z jednotlivých čidiel, vrátane zrážkomera, senzoru hladiny vody a povrchových senzorov. Dáta sú potom prenášané prostredníctvom prenosových protokolov, ako je Lora, k bráne, ktorá potom prenáša informácie prostredníctvom mobilných technológií, ako je 3G alebo 4G. Video monitorovací systém je medzitým využívaný na účely monitorovania.

Cieľom týchto riešení je zvýšiť bezpečnosť v mestskom prostredí. „Napríklad, ak zaznamenáme nárast hladiny vody, môžme uzavrieť oblasť pre návštevníkov alebo evakuovať miestnych obyvateľov,“ povedal Mike Chen, generálny manažér Geonerve Technology, dodal že ich riešenia sú rozmiestnené v rôznych mestách na Taiwane.

X