Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Podpora Kamerové systémy Technológia Zipstream

| Canex Podpora |

Publikované 11. októbra 2022

Technológii Zipstream znižuje účinnejšie nároky na úložné kapacity a šírku pásma #

Najnovšie rozšírenie technológie Zipstream spoločnosti Axis teraz ponúka ešte väčšiu úsporu kapacity úložiska a zároveň má menšie nároky na rýchlosť prenosu dát riešení video monitorovania bez toho, aby došlo k zhoršeniu kvality dôležitých obrazových detailov. Táto technológia je plne kompatibilná so široko prijímaným štandardom pre kompresiu obrazu H.264.

Axis Communications, svetový líder v oblasti IP kamier, predstavuje rozšírenie svojej oceňovanej technológie Zipstream na kompresiu videa. Teraz dokáže dynamicky meniť snímkovú frekvenciu a okamžite sa tak prispôsobiť akýmkoľvek zmenám v záberoch. Práve táto schopnosť dynamickej úpravy snímkovej frekvencie je zdrojom významnej úspory nárokov na šírku pásma a úložnej kapacity aplikácií pre video dohľad.

Našim zákazníkom záleží na tom, aby v každom okamihu boli zachytené dôležité detaily v záberoch. Tým, že dokážeme znížiť dátový tok prakticky na nulu keď sa v zábere nič nedeje, dosiahneme, že majú všetko čo potrebujú s oveľa menšími nárokmi, než ako keby sme prenášali všetko nepotrebné. Veľmi úzko spolupracujeme s našimi partnermi a klientmi a vyhodnocujeme ich nápady a návrhy pre vylepšenie našej technológie Zipstream. Jednou z oblastí, kde vnímame obzvlášť silný dopyt, je ešte väčšia redukcia nárokov na dátový tok a úložnú kapacitu pri snímaní sledovaných oblastí v závislosti na tom, ako sa mení aktivita, ktorá sa v nich odohráva…

A práve tento zámer je zapracovaný do najnovšieho rozšírenia technológie Zipstream.

povedal Johan Paulsson, Chief Technology Officer spoločnosti Axis Communications.

Technológia Zipstream ponúka významnú úsporu nákladov, pretože je potrebné úložisko s menšou kapacitou a existujúce úložnej kapacity je možné využiť efektívnejšie. Umožňuje, aby používatelia mohli využiť plného rozlíšenia kamier a vyspelých funkcií spracovania obrazu, ako napríklad širokého dynamického rozsahu (Wide Dynamic Range – WDR) alebo technológie Lightfinder spoločnosti Axis, a pritom mohli významne znížiť požiadavky na šírku pásma a úložnej kapacity. Na miestach, kde sa video zaznamenáva lokálne priamo v kamerách na pamäťové karty SD, je výhoda možnej dlhšej doby záznamu úplne zrejmá. U aplikácií využívajúcich cloudové úložisko, prispejú menšie nároky na dátový tok ku spoľahlivejšiemu prenosu ukladaného obrazu a znižujú náklady na zabezpečenie pripojenia.

Podstatné forenzné detaily, napríklad zábery tváre, tetovanie alebo registračné značky vozidiel, technológia Zipstream vyčlení a zachová, zatiaľ čo nepodstatné oblasti v zábere, ako sú biele steny, trávniky a vegetácie, sú “obetované” a vyhladené, čím je možné dosiahnuť nižšie nárokov na šírku prenosového pásma a úložnú kapacitu. Najnovšia rozšírená verzia technológie Zipstream je doplnená o koncept dynamickej úpravy snímkovej frekvencie (dynamic FPS – frames per second) pre optimalizáciu dátového toku video streamu, ktorý dopĺňa existujúce koncepty, ktoré technológia Zipstream už využíva: dynamické rozpoznávanie vyhodnocovanej oblasti (dynamic ROI – region of interest) a dynamickej skupiny záberov (dynamic GOP – Group of Pictures). Používatelia majú plnú kontrolu nad nastavením a môžu si technológiu Zipstream prispôsobiť tak, aby optimálne spĺňala nároky ich konkrétnej aplikácie pre video dohľad.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na adrese: Zipstream

X