Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Podpora Nástroje Aplikácia 2N Mobile Video

| Canex Podpora |

Publikované 12. októbra 2022

Aplikácia pre mobilné telefóny 2N Mobile Video #

Služba poskytovaná prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny 2N Mobile Video umožňuje priame prepojenie s video interkommi spoločnosti 2N. S mobilnou aplikáciou máte prehľad o dianí pred vašimi dverami, nech už ste kdekoľvek. Vďaka nepretržitému videomonitoringu vstupu do domu budete pre návštevy neustále k dispozícii.

2N Mobile Video je cloudová služba dostupná na portáli My2N. Aplikácia je kompatibilná s mobilnými zariadeniami s operačným systémom Android a iOS. Vďaka tejto aplikácii máte k dispozícii permanentné prepojenie s vašim 2N interkomom a kedykoľvek môžete skontrolovať pohľad kamery interkomu. Jediná podmienka pre používanie tejto aplikácie je nutnosť dátového spojenia (3G, 4G, WiFi). Kdekoľvek na svete tak môžete prijať hovor z interkomu a rozhodnúť sa, či otvoríte prichádzajúcim dvere alebo nie. Zároveň vďaka portálu My2N môžete interkom vzdialene spravovať a zmeniť prípadne jeho nastavenie.

Služba vám tiež umožňuje vďaka obrazovému záznamu z kamery skontrolovať zmeškané hovory, napríklad ak ste mali vypnuté zvonenie počas schôdzky, a pozrieť sa, kto u vás zvonil. Aplikácia vám zároveň umožní získať pohľad na volajúceho ešte pred prijatím hovoru a ľahšie sa tak môžete rozhodnúť, či chcete vôbec s návštevou komunikovať. Prípadne vzdialene necháte prehrať prednastavenú hlášku a návštevník tým pádom vôbec nespozná, že v danú chvíľu nie ste doma.

Volanie z interkomu cez aplikáciu 2N Mobile Video možno prepojiť s neobmedzeným počtom mobilných zariadení. V prípade využitia interkomu pri bráne rodinného domu to znamená, že interkom môžete prepojiť nielen so svojím mobilným telefónom, ale s mobilnými zariadeniami svojho partnera, partnerky, rodinných príslušníkov, príbuzných, či detí. Vďaka portálu My2N je možné službu využiť aj napr. pre rezidenčné a bytové komplexy s jedným alebo viacerými inštalovanými interkommi pri vchodových dverách. Ako integrátor či správca objektu môžete hromadne nastaviť účty z jedného miesta Mobile Videa pre všetkých rezidentov. Vo chvíli, keď prichádzajúci zvoní na konkrétnu osobu z adresáru interkomu, zazvoní hovor iba u vybraných obyvateľov danej bytovej jednotky.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na adrese: 2N Mobile Video

X