Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:30

Canex Podpora Legislatíva Ste pripravený na GDPR?

| Canex Podpora |

Publikované 11. októbra 2022

Ste pripravený na GDPR? #

V reakcii na bezprostrednú implementáciu GDPR ( General Data Protection Regulation), niektoré bezpečnostné spoločnosti vyvinuli riešenia, ktoré pomôžu spoločnostiam pripraviť sa na nové predpisy. Spoločnosť Genetec sa vyjadrila, že môže usmerňovať integrátorov kamerových systémov k dodržiavaniu GDPR so softvérovými riešeniami na mieste.

Na druhej strane ponúka spoločnosť Thales riešenia na šifrovanie údajov, ktoré umožnia správcom, a integrátorom zjednodušiť operácie na ochranu údajov a znížiť celkové náklady na bezpečnosť, čím splnia predpisy GDPR.

Spoločnosť Genetec sa vyjadrila, že na ochranu práv jednotlivcov zakotvená v GDPR, môžu správcovia údajov zhromažďovať dáta z video monitorovacích systémov a dáta šifrovať tak, že aj keď neoprávnený subjekt získa prístup k údajom, nie je čitateľný bez dešifrovacieho kľúča. Ďalšie účinné opatrenia, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť dáta, sú autentifikácia, autorizácia a posilnenie prihlasovacích údajov.

Video monitorovací systém môže zabezpečiť, že totožnosť jednotlivcov zostáva anonymná prostredníctvom trvalého maskovania, čo zahŕňa anonymizáciu jednotlivcov vo videozáznamoch. Softvér, ktorý monitoruje akcie, automaticky anonymizuje jednotlivcov a zaznamenané video skrývajúc identitu vybraných ľudí vo videozáznamoch.

Bezpečnostné monitorovacie centrum s jednotnou bezpečnostnou platformou s pripojením na cloud, spája sieťové bezpečnostné systémy v rámci jediného rozhrania, ktoré spája riadenie prístupu, sledovanie videa, automatické rozpoznávanie poznávacích značiek, detekciu narušenia a inteligentnú analýzu obrazu. V rámci zabezpečovacieho centra bol modul Anonymný videorekordér v reálnom čase na ochranu súkromia KiwiVision re-certifikovaný prostredníctvom certifikácie European Privacy Seal (EuroPriSe), ktorá potvrdzuje, že produkty IT a služby založené na informačných technológiách sú pripravené na použitie v GDPR.

Softvérové nástroje na ochranu súkromia umožňujú pôvodné čisté video kryptograficky zašifrovať a neskôr dešifrovať autorizovaným personálom. Riadiaci pracovníci môžu používať ochranu osobných údajov iba v tých kamerách, ktoré sa zaoberajú spracovaním s vysokým rizikom a môžu vybrať ideálnu úroveň anonymizácie pre každú situáciu. Len s niekoľkými kliknutiami môžu buď rozpixelovať, rozmazať alebo úplne zakryť jednotlivcov a objekty v zornom poli kamery.

Podľa Slavomíra Bolhu, obchodného riaditeľa spoločnosti CANEX, spoločnosť pripravuje pre svojich partnerov návod k dodržiavaniu pravidiel GDPR tým, že najprv vytvorí stratégiu pre svojich klientov.

„CANEX zanalyzuje stupeň zrelosti GDPR spoločností: naši odborníci zanalyzujú procesy a pomocou špecializovaných nástrojov vytvoria dátovú mapu, ktorá ukáže, kde sú osobné údaje uložené, spracované a ako to prechádza medzi informačnými systémami. Poskytujeme tiež individuálny plán pre každú spoločnosť, ktorý obsahuje prioritný zoznam činností pre úlohy a zodpovednosti, procesy, politiku ochrany údajov a návrhy na integráciu požiadaviek GDPR do ich existujúceho informačného systému“

V tomto článku:
X